2ส.ส.พปชร. รอดแพ็คคู่!!ปมเสียบบัตรแทนกัน ชี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

0
261

วานนี้(4 เม.ย.) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม ส.ส. โดยพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมในส่วนของ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กรณีการเสียบบัตรแทนกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
.
ทั้งนี้พิจารณาเห็นว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ มีการประชุมระหว่างวันที่ 8-11 ม.ค. 2563 เป็นช่วงเวลาที่รัฐสภายังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้การประชุมสภาในช่วงนั้นต้องใช้ห้องประชุมจันทรา ซึ่งเป็นห้องประชุมวุฒิสภาเป็นการชั่วคราว ซึ่งรองรับ ส.ว.จำนวน 250 คน และจากข้อมูลของสำนักการประชุมทำให้ทราบว่า ห้องประชุมวุฒิสภามีที่นั่ง จำนวน 315 ที่นั่ง และมีช่องเสียบบัตรลงคะแนน จำนวน 300 ช่อง
.
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องใช้ห้องประชุมวุฒิสภา จึงต้องใช้เก้าอี้เสริมให้มีที่นั่งครบ 500 ที่นั่ง เมื่อประธานในที่ประชุมให้ ส.ส.แสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ นายทวิรัฐจึงได้ให้ น.ส.ภริม ดำเนินการกดบัตรเพื่อแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทน เนื่องจากไม่สามารถเอื้อมมือลงมาเสียบบัตรและกดปุ่มเองได้ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องมาจากสถานที่การประชุมไม่เอื้ออำนวย
.
คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นว่า นายทวิรัฐกระทำไปด้วยความจำเป็น ข้อร้องเรียนดังกล่าวจึงไม่มีมูลเพียงพอที่จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯและกรรมาธิการฯ ส่วนการกระทำของ น.ส.ภริม เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า น.ส.ภริมกดบัตรให้นายทวิรัฐ ก็ไม่มีมูลเพียงพอเช่นกัน ทางคณะกรรมการฯจึงมีมติไม่รับเรื่องและให้จำหน่ายเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
.
ThePOINT #ข่าวการเมือง #คณะกรรมการจริยธรรมสภา #จริยธรรมสส. #ทวิรัฐรัตนเศรษฐ #ภริมพูลเจริญ #พรรคพลังประชารัฐ #พปชร.