8 ส.ค. วันแมวโลก

0
291

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็น “วันแมวโลก” หรือ “วันแมวสากล” (International Cat Day)

ที่มานั้นมีอยู่ว่า “วันแมวโลก”มีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2002 โดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ (International Fund for Animal Welfare) หรือ IFAW ได้กำหนดขึ้น เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับแมว และเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและพิทักษ์รักษาแมว เพื่อนแสนดีของมนุษย์ ต้องพบเจอ โดยเฉพาะการถูกทิ้งขว้างจากเจ้าของที่ไม่มีความรับผิดชอบ

บางประเทศเรียกวันแมวสากลว่า “วันแมวโลก” (World Cat Day) และวันแมวสากลได้แพร่หลายไปทั่วโลกนับแต่ริเริ่มเป็นต้นมา

Thepoint #Newsthepoint #วันแมวโลก