- Advertisement -

ปลื้มปีติ’ในหลวง’พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative pressure room) จำนวน 2 ห้อง ให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีฯ...