- Advertisement -

“นิวยอร์ก”จุดพลุฉลองคลายล็อกดาวน์เมือง หลังฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร 70%

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า นายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เกือบทั้งหมด เมื่อนิวยอร์กสามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร 70% หลังจากต้องล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดโรคมาเป็นเวลานานถึง 15 เดือน โดยภายหลังการประกาศดังกล่าว ผู้คนต่างออกมารับชมการจุดพลุฉลองโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย.ทั้งนี้ผู้ว่าการนครนิวยอร์ก ระบุด้วยว่า การผ่อนคลายต่างๆ นี้จะมีผลบังคับใช้ในทันที ซึ่งมาตรการที่ยกเลิก ยังรวมถึง การอนุญาตให้โรงภาพยนตร์ ขายที่นั่งได้เต็มจำนวน ไม่ต้องเว้นที่ว่าง ภัตตาคารร้านอาหารไม่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 2 เมตร ร้านค้าต่าง ๆ ไม่ต้องจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเข้ามาในร้านอีกต่อไป แต่ยังคงมาตรการบางส่วนเอาไว้ เช่น...