- Advertisement -

‘ศรีลังกา’ช็อค!!นายกฯประกาศเศรษฐกิจประเทศ’ล่มสลายอย่างสมบูรณ์’

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า รานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีของศรีลังกา ประกาศในรัฐสภาว่า เศรษฐกิจของศรีลังกา ล่มสลายโดยสมบูรณ์แล้ว หลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหาร น้ำมัน และไฟฟ้า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และข้อตกลงกับองค์การการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คือทางออกเดียวที่จะฟื้นประเทศกลับมา.นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ระบุว่า ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่รุนแรงมากกว่าแค่การขาดแคลนเชื้อเพลิง ก๊าซ ไฟฟ้า และอาหาร และว่าศรีลังกาไม่สามารถซื้อน้ำมันนำเข้า หรือแม้แต่จะจ่ายเป็นเงินสด เนื่องจากบริษัทปิโตรเลียมของประเทศมีหนี้จำนวนมหาศาล “เราเห็นสัญญาณของการตกไปอยู่ในจุดต่ำสุด.สำหรับารวิเคราะห์ออกมาในแง่ร้ายนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทางการศรีลังกากำลังพูดคุยกับ IMF เพื่อขอกู้ยืมเงิน โดยศรีลังกาต้องการเงิน 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐเข้ามาเสริมทุนสำรองระหว่างประเทศ จ่ายบิลค่าสินค้านำเข้า และพยุงเสถียรภาพให้กับสกุลเงินของตัวเอง.วิกรมสิงเก ระบุว่า...