- Advertisement -

“ประยุทธ์” ขออยู่จนครบเทอม ลั่น “ยิ่งไล่ ยิ่งสู้” ย้ำ 7 ปีไม่เคยทุจริต

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ 2564 หรือเงินกู้ 5 แสนล้านบาท.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีน และการใช้เงินกู้ด้านสาธารณสุข โดยตอนหนึ่งพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตลอด 7 ปีที่บริหารงบประมาณ ไม่มีเงินผ่านมือตนสักบาท...