- Advertisement -

ศบค.เคาะปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือศูนย์จังหวัด!!ดับฝันนักดื่มผับบาร์ยังไม่เปิดก่อนปีใหม่ ต่อพรก.ฉุกเฉินอีก2เดือน

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 19/2564 เห็นชอบปรับมาตรการควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ปรับจำนวนวันกักตัว หรือพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เป็น 5, 10, 14 วัน ปรับการตรวจหาเชื้อหลังการเข้าประเทศ สำหรับ Test and Go เป็น ATK นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบ ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 15 ต่อไปอีก...