‘Job Expo Thailand 2023’ สุดปัง! ‘บิ๊กตู่’ สุดปลื้ม! จัดงาน 3 วัน ยอดระบบออนไลน์ผู้สนใจร่วมงาน 65,324 คน หวังให้คนไทยมีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

0
238

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เล็งเห็นความสำคัญของการมีงานทำของคนไทย มอบหมายให้กระทรวงแรงงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย ทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารเตรียมปลด ประจำการ ผู้พ้นโทษ และผู้ว่างงานได้มีงานทำ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเผยผลการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2566 เป็นเวลา 3 วัน มีผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร จำนวน 46,883 คน และลงทะเบียนร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 18,441 คน รวมทั้งสิ้น 65,324 คน
ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จำนวน 19,347 คน สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ 7,739 คน รวมใช้บริการสมัครงาน จำนวน 33,957 ครั้ง คาดว่าได้รับการบรรจุงานทันที จำนวน 1,063 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสถานประกอบการ
ตำแหน่งที่ลงทะเบียนสมัครงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ พนักงานบริการลูกค้า พนักงานขายในสถานประกอบการค้าปลีก แรงงานด้านการผลิต พนักงานบริการท่าอากาศยาน และเสมียน/พนักงานทั่วไป/พนักงานธุรการ
งานต่างประเทศมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงาน จำนวน 7,009 คน โดยประเทศที่คนหางานสนใจไปทำงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น อังกฤษ และสาธารณรัฐเกาหลี ตามลำดับ
นอกจากนี้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ยังให้ความสนใจกับการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแนะแนวอาชีพ และบริการคลินิกอาชีพ เรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง(VR) มีผู้ร่วมกิจกรรม 3,908 คน ในส่วนผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพอิสระมากที่สุด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,695 คน ลงทะเบียนสมัครงาน ประมาณ 800 คน และสำหรับกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน Food Truck แฟรนไชส์ สามารถสร้างรายได้ภายในงาน รวม 987,564 บาท
การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยสร้างโอกาสให้ผู้สมัครงานและนายจ้างมาเจอกัน ซึ่งการดำเนินการต่อจากนี้ นายจ้างจะทยอยบรรจุงาน โดยใช้ฐานข้อมูลการสมัครงานจากแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลไว้

สร้างไทยไปด้วยกัน

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

PMOC

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

Thepoint #Newsthepoint #ประยุทธ์ #บิ๊กตู่ #JobExpoThailand2023