WHO ประกาศรับรองวัคซีนโควิด-19 บริษัทซิโนแวคจากจีนแล้ว

0
914

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เทดรอส อะดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า WHO ประกาศรับรองวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค จากประเทศจีน เข้าสู่รายชื่อวัคซีนที่สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินได้แล้ว โดยถือเป็นวัคซีนตัวที่ 8 ที่ได้รับการรับรองเป็นกรณีฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลก และเป็นวัคซีนตัวที่ 2 ของจีนที่ได้รับการรับรองต่อจากวัคซีนซิโนฟาร์ม
.
ทั้งนี้จากข้อมูลการศึกษาพบว่า วัคซีนซิโนแวคป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการได้ในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้วประมาณครึ่งหนึ่ง รวมทั้งป้องกันอาการป่วยรุนแรงและการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 100% ในกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย แต่สำหรับการใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การอนามัยโลกระบุว่า ยังไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มคนที่อายุเกิน 60 ปีได้ เนื่องจากมีผู้สูงอายุเข้าร่วมการทดสอบวัคซีนจำนวนไม่มาก
.

ThePOINT #ผู้องค์การอนามัยโลก #WHO #วัคซีน #โควิด-19 #ซิโนแวค