- Advertisement -
หน้าแรก เศรษฐกิจ 'สันติ'เตือน!!ระวังถูกทวงคืนปตท.อีกรอบ จี้รัฐบาลเร่งหาทางออก อย่าอ้างต้องปล่อยปตท.เพราะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

‘สันติ’เตือน!!ระวังถูกทวงคืนปตท.อีกรอบ จี้รัฐบาลเร่งหาทางออก อย่าอ้างต้องปล่อยปตท.เพราะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่(18 มิ.ย.) นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย และอดีตรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื่องจากการแถลงข่าวกรณีวิกฤตพลังงานที่พรรคสร้างอนาคตไทย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่า ในช่วงที่มีวิกฤติราคาพลังงานเกิดขึ้นนั้น ปตท. ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ก็จะตกเป็นจำเลยของสังคมทุกครั้ง และทุกครั้งก็จะมีขบวนการ “ทวงคืน ปตท.” เกิดขึ้น
.
ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ผมเชื่อว่า อีกไม่ช้าไม่นาน ชนวนเหตุของราคาพลังงานแพง ซึ่งเป็นต้นทางของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่จะตามมานั้น มีโอกาสไม่น้อยที่จะนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการ “ทวงคืน ปตท.” ออกมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกในไม่ช้านี้
.
เมื่อวานนี้ 17 มิถุนายน 2565 ผมได้แสดงทัศนะไIปแล้วว่า ในโรงกลั่น 6 โรง ไล่ลำดับความใหญ่โตของขนาดสินทรัพย์ คือ PTTGC, TOP, BCP, IRPC, ESSO, และ SPRC ซึ่ง 2 โรงหลังนั้น (ESSO และ SPRC) มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ต่างชาติ คือ ExxonMobil และ Chevron ในขณะที่ PTTGC, TOP, และ IRPC มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่า 45% และ BCP นั้น มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นคนไทย ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม (14.4%) กองทุนรวมวายุภักษ์ (19.84%) กระทรวงการคลัง (4.76%) รวมแล้วคือ 39% และสำหรับ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโรงกลั่นหลัก ก็มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 51.1%
.
จะเห็นได้ว่า ตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยนั้น ยังอยู่ในการควบคุมของรัฐ (โดยกระทรวงการคลัง) ด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้บริษัทเหล่านั้นจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มักจะมีข้ออ้างว่า เมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้น แม้จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจ ซึ่งก็เป็นข้ออ้างที่ฟังดูดี แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะพบว่า เกือบจะไม่มีบริษัทจดทะเบียนใดเลย ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโดยสภาพความเป็นจริงอีกเช่นกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เหล่านั้น ก็เป็นเจ้าของเดิมและเป็นผู้กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้น
.
นโยบายหลักใด ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไม่เป็นธรรม ก็มีแนวปฏิบัติให้ไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนั้น … นั่นก็คือกระบวนการเพื่อสร้างความโปร่งใส ความยุติธรรม และคำนึงถึงการพัฒนาในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน (sustainable development – SD)
.
ข้ออ้างที่บอกว่า เมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไป จึงเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นครับ และหากเป็นเช่นนั้นจริง บริษัทจดทะเบียนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ คงจะมีผลประกอบการที่เละเทะ เพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของเดิม ก็จะเป็นผู้ที่มีความชำนาญและรู้แจ้งในธุรกิจ มากกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าไปร่วมในการระดมทุน (ในตลาดแรก และเปลี่ยนมือได้ในตลาดรอง)
.
ผมพยายามอธิบายเหตุผลอย่างยืดยาวนี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่า ใครก็ตามที่พยายามยกข้ออ้างว่า โรงกลั่น 4 โรงใหญ่ของประเทศไทย เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว รัฐจึงเข้าไปยุ่งไม่ได้ เป็นเรื่องไม่จริงครับ
.
อย่าลืมว่า บริษัทจดทะเบียนนั้น ต้องไม่มุ่งหวังกำไรระยะสั้นที่ทำให้อนาคตของบริษัทสั้นลงด้วย เพราะการกอบโกยโดยไม่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) อย่างรอบด้านนั้น ย่อมทำให้เกิดการรังเกียจบริษัทนั้นในที่สุด และก็คงจะเกิดกระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม ตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับบริษัทในกลุ่มพลังงานนี้ก็คือ ขบวนการ “ทวงคืน ปตท.” ซึ่งก็อาจจะนับได้ว่าเป็นหนึ่งใน social sanction ที่แสดงให้เห็นว่า stakeholder สำคัญ คือประชาชนซึ่งเป็นลูกค้า ไม่พอใจต่อการได้ “กำไรเกินควร” จากการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส จึงเกิดข้อเรียกร้องเหล่านั้น
.
ผมอยากจะเรียนว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อย่าประเมินกระบวนการทางสังคมต่ำเกินไปนะครับ เพราะพลังของกระบวนการทางสังคม มีพลังมากกว่าที่ท่านคาดคิดได้ เรามีตัวอย่างมาให้เห็นหลายครั้งแล้วนะครับ ต่อความประมาท ต่อความถือดีในอำนาจรัฐที่ตนเองถือครองอยู่ … ในที่สุด ก็อยู่ไม่ได้ครับ
.
ดังนั้น ไม่เป็นการแปลกครับที่รัฐจะใช้โอกาสนี้ “ดูแลโรงกลั่นของรัฐ” ให้มี “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยวิธีการที่โปร่งใส เป็นธรรม ยอมรับได้ และตอบสนองต่อ stakeholder อย่างรอบด้าน หากท่านไม่มั่นใจว่า ท่านจะกำหนดนโยบาย (เช่น ค่าการกลั่น) ผิดไปจากความต้องการของผู้ถือหุ้น ท่านก็สามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัตินโยบายก็ได้ครับ
.
ทางออกของการแก้ปัญหามีครับ อย่าอ้างว่า โรงกลั่นเหล่านี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว รัฐบาลจึงเข้าไปแทรกแซงไม่ได้… ถูกครับ ท่านคงแทรกแซงไม่ได้ แต่ในฐานะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่านสามารถสร้างสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ต่าง ๆ ได้ครับ อย่าให้เกิดขบวนการ “ทวงคืน ปตท.” อีกเลย ..อยู่ที่สติปัญญา ความจริงใจ ของรัฐบาลนะครับ
.

ThePOINT #ข่าวเศรษฐกิจ #สันติกีระนันทน์ #สร้างอนาคตไทย #ปตท #พลังงาน #ทวงคืนปตท

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘เสรีพิศุทธ์’ โพสต์หนังสือ ‘สนธิญา’ เขียนกราบขอโทษ หลังศาลพิพากษาคุก 6 เดือน พร้อมถามควรให้อภัยดีไหม!?

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความพร้อมหนังสือที่ นาย สนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มีหนังสือกราบขอประทานโทษจากกรณีที่ถูกศาลอาญาชั้นต้นพิพากษาจำคุก 6 เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท...
- Advertisement -

ยังไงล่ะนี่!? เพจดังงัดหลักฐาน ‘พิธา-ก้าวไกล’ ส่งหนังสือ ถึงสมาคมนายก อบจ. แต่บอกสื่อ “เขาเชิญมา”

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 จากประเด็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาเตือนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล กรณียังไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่สมควรเรียกหน่วยราชการมาให้ข้อมูล ทำให้นายพิธา ออกมาตอบโต้ว่า ไม่ได้การเดินสายพูดคุยหน่วยงานราชการ แต่เพราะเป็นคนเชิญเราเอง คาดว่าเป็นการเชิญในฐานะพรรคการเมืองที่อาจมีความกังวลใจอยู่หลายเรื่องที่ค้างวาระในคณะรัฐมนตรีเดิมที่ต้องผลักดันนั้น ล่าสุด...

‘ทนายบอน’ ชี้ สังคมไทยมีวิธีการทำลาย “คุณค่าของความดี” ด้วยการลาก “ของดี” มาให้หมาเยี่ยวรด!

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน อดีตว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ของจะขลังแค่ไหนก็ไม่รอดจะทำให้ของดี "เสื่อม" ทำไม่ยากครับ ลากมาให้หมาเยี่ยวรด เอามาด่า เอามาด้อยค่า เอามาบิดเบือนซ้ำๆ ทำเป็น "ขบวนการ" ของดีๆ ยังไงก็ต้องเสื่อม (ในสายตาคน) เพราะเปรอะเปื้อนไปด้วยอาจม…...

โพลอวยผู้ว่าฯ!? นิด้า เผยผลสำรวจคนกรุง 200 คน บอก ‘ชัชชาติ’ ทำงาน 1 ปีเป็นมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 1 ปี นับจากวันที่ 1 มิ.ย.2565 จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน พบว่า...

Related News

‘เสรีพิศุทธ์’ โพสต์หนังสือ ‘สนธิญา’ เขียนกราบขอโทษ หลังศาลพิพากษาคุก 6 เดือน พร้อมถามควรให้อภัยดีไหม!?

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความพร้อมหนังสือที่ นาย สนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มีหนังสือกราบขอประทานโทษจากกรณีที่ถูกศาลอาญาชั้นต้นพิพากษาจำคุก 6 เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท...

ยังไงล่ะนี่!? เพจดังงัดหลักฐาน ‘พิธา-ก้าวไกล’ ส่งหนังสือ ถึงสมาคมนายก อบจ. แต่บอกสื่อ “เขาเชิญมา”

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 จากประเด็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาเตือนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล กรณียังไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่สมควรเรียกหน่วยราชการมาให้ข้อมูล ทำให้นายพิธา ออกมาตอบโต้ว่า ไม่ได้การเดินสายพูดคุยหน่วยงานราชการ แต่เพราะเป็นคนเชิญเราเอง คาดว่าเป็นการเชิญในฐานะพรรคการเมืองที่อาจมีความกังวลใจอยู่หลายเรื่องที่ค้างวาระในคณะรัฐมนตรีเดิมที่ต้องผลักดันนั้น ล่าสุด...

‘ทนายบอน’ ชี้ สังคมไทยมีวิธีการทำลาย “คุณค่าของความดี” ด้วยการลาก “ของดี” มาให้หมาเยี่ยวรด!

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน อดีตว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ของจะขลังแค่ไหนก็ไม่รอดจะทำให้ของดี "เสื่อม" ทำไม่ยากครับ ลากมาให้หมาเยี่ยวรด เอามาด่า เอามาด้อยค่า เอามาบิดเบือนซ้ำๆ ทำเป็น "ขบวนการ" ของดีๆ ยังไงก็ต้องเสื่อม (ในสายตาคน) เพราะเปรอะเปื้อนไปด้วยอาจม…...

โพลอวยผู้ว่าฯ!? นิด้า เผยผลสำรวจคนกรุง 200 คน บอก ‘ชัชชาติ’ ทำงาน 1 ปีเป็นมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 1 ปี นับจากวันที่ 1 มิ.ย.2565 จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน พบว่า...

‘จาตุรนต์’ ยันเพื่อไทย-ก้าวไกล มีชื่อประธานสภาชื่อเดียว ไม่แข่งกันแน่ พร้อมล่มหัวจมท้ายไปด้วยกัน

จากกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงภายหลังการประชุม 8 พรรคร่วมรัฐบาล ระบุถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นการพูดคุยเฉพาะพรรคเพื่อไทย (พท.) และพรรคก้าวไกล ยืนยันจะทำให้เร็วและเหมาะสมที่สุดตามกรอบของกฎหมาย ขณะที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนยันเช่นกันว่า ตำแหน่งประธานสภา ทั้ง 2 พรรคจะพิจารณาร่วมกัน ไม่คำนึงว่าเป็นโควตาของพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันทั้ง 8...

‘ลอรี่-พงศ์พล’ ซัด “ความเท่าเทียมใหม่ = รีดให้หิวโซกันหมด” คนเลือกงง นโยบายเศรษฐกิจเน้นแจกสวัสดิการให้คนไม่ทำงาน แต่ขูดรีดคนทำมาหากิน

ลอรี่ พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ อดีตว่าที่ผู้สมัครเขตสวนหลวง พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ความเท่าเทียมใหม่ = รีดให้หิวโซกันหมด 📉ออกอาการ.. ทำให้กองเชียร์ชนชั้นกลางที่เลือกกันมา เริ่มเคว้งกันบ้างแล้ว 'นโยบายเศรษฐกิจ' ของพรรคว่าที่แกนนำจัดตั้งรัฐบาล.. ที่มุ่งแจกสวัสดิการ ตบรางวัลคนไม่ทำงาน แต่พาลขูดรีดคนขยันทำมาหากิน ประกาศรัฐชัดต้องการเงิ่นเพิ่ม 6.5แสนล้านบาท...

เพจดังแฉ! ‘สติ๊กเกอร์ส่วย’ อยู่ทุกพื้นที่ ขนาดรถรับส่งนักเรียนยังมี

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 เพจดังอย่าง Drama-addict ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า “สติ๊กเกอร์ส่วย” ไม่ได้มีแค่ในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกเท่านั้น แต่กลุ่มรถรับ-ส่งนักเรียน ก็มีเรื่องทำนองนี้เช่นกัน โดยเปิดข้อมูลดังนี้… “เพิ่มเติมข้อมูลจากที่ วิโรจน์ กำลังแฉเรื่องสติ๊กเกอร์ส่วยทางหลวง มีคนขับรถนักเรียนแจ้งมาว่าไม่ใช่แค่รถบรรทุกบนทางหลวงที่โดน พวกเขาที่เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนก็โดน (ไม่เกี่ยวกับทางหลวงหรือกรมขนส่ง)

‘พิธา’ แถลงตั้ง 7 คณะทำงาน กลั่นกรองนโยบายรัฐบาล ปัดตอบตั้งประธานสภา รอคุยเพื่อไทย โต้ ‘ประยุทธ์’ ตั้งทรานซิชั่นทีม ไม่ได้สั่งการข้าราชการ แค่ทำตามหลักสากล

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 ที่ทำการพรรคประชาชาติ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของ 8 พรรคร่วมรัฐบาล โดยนายพิธาระบุว่า วันนี้ตั้งใจมาประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนผ่าน เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนกับเวลาที่มีอยู่ แม้จะมีคำถามทั้งเรื่องภัยแล้ง น้ำท่วมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ปัญหาราคาพลังงาน ราคาน้ำมันดีเซล และการประชุมสหประชาชาติที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้

‘ดร.ณัฎฐ์’ ชำแหละฟอร์มทีม ‘รัฐบาลพิธา’ ระวังการเมืองสามก๊กพลิกขั้ว ตัวแปรพรรคภูมิใจไทยและสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์​เนียม หรือ “ดร.ณัฎฐ์” นักกฎหมายมหาชน กล่าวถึงทิศทางการเมืองในการฟอร์มทีมรัฐบาล ว่า การเมืองไทยภายหลังเลือกตั้ง เข้าสู่ภาวะการเมือง สามขั้วอำนาจ ตนขอเรียกว่า การเมืองสามก๊ก แบ่งได้ชัดเจน ขั้วอำนาจแรก เป็นขั้วของพรรคก้าวไกล ที่ชนะการเลือกตั้งครองเสียงข้างมากในสภา ตั้งแท่นฟอร์มทีมรัฐบาลอยู่ โดยจับมือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นอีก...

รีบตุนก่อนขาดตลาด! ‘ขนมมะเขือเทศ’ Soft Power ของไทย ที่ดาราเกาหลีต้องแบกกลับประเทศ

ขนมข้าวเกรียบของ เอฟเอฟ (FF) หรือที่เรียกว่าขนมมะเขือเทศปละขนมพริกหยวก ที่วางขายมายาวนานตั้งแต่ยุค y2k ที่มักจะเห็นในบ่อยตามร้านขนมหน้าโรงเรียน ร้านขายของชำทั่วประเทศไทย จนตอนนี้กลายเป็นSoft Power ด้านขนมขบเคี้ยวไปเสียแล้ว ขณะเดียวกัน“หัวหน้าฮง” หรือ “คิม ซอน โฮ” นักแสดงหนุ่มหน้าหวานชาวเกาหลีใต้ จากซีรีส์ Hometown...

นักลงทุน มองนโยบายเศรษฐกิจก้าวไกลไม่แย่แต่ไม่ใช่! ชี้ระบบภาษีควรต้องยุติธรรม หากยิ่งรีดก็ยิ่งแห้งตาย คนที่หาเงินมาได้ก็เหมือนถูกลงโทษ

จากกรณี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล ที่เสนอตัวเป็น รมว.คลังในการจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ออกรายการเว็บไซต์ลงทุนแมน เจอชาวเน็ตโวยประเทศไม่ใช่ตลาดนัด ชี้นโยบายกระทบตลาดทุน คนรวยโดนรีด คนจนก็ไม่รวยขึ้น.ด้านนายประกิต สิริวัฒนเกตุ นักกลยุทธ์การลงทุน กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงนโยบายของพรรคก้าวไกล ระบุว่า

พิธีกรลงทุนแมน ชี้ นโยบายก้าวไกล “กล้าแต่ยังน่าเป็นห่วง” ย้ำ มองความเหลื่อมล้ำง่ายเกินไป ถ้าต้อง“เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” ดูเหมือนนักลงทุนจะทุกข์มากกว่า

จากกรณี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล ที่เสนอตัวเป็น รมว.คลังในการจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ออกรายการเว็บไซต์ลงทุนแมน เจอชาวเน็ตโวยประเทศไม่ใช่ตลาดนัด ชี้นโยบายกระทบตลาดทุน คนรวยโดนรีด คนจนก็ไม่รวยขึ้น.ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Chalermporn Tantikarnjanarkul" หรือ นายเฉลิมพร ตันติกาญจนากุล ซึ่งเป็นพิธีกรรายการดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้...

เปิดสาเหตุรถติดหนัก ‘ย่านสุขุมวิท’ รถโดยสารจอดกันเกลื่อน!

โจ พงศ์พรหม ยามะรัต โพสต์ลงเฟสบุ๊กส่วนตัว ระบุว่ารถติดหนักเส้นสุขุมวิทเมื่อวานสิ่งนึงคือการที่ตำรวจปล่อยให้ตุ๊กๆ แท็กซี่ป้ายดำ ป้ายขาว จอดเลนซ้ายกันตลอดแนวสุขุมวิท 3-17ส่วนฝั่งเลขคู่ ตุ๊กๆนิสัยดีเกรงใจหน่อย (ผมประชดนะ 5555) เลยเอามาจอดกันบนทางเท้า ไม่ก็ไปจอดปิดปากซอยกันวันก่อนวิ่งออกจากสวนเบญจกิติผ่านซอยนานาพบแท็กซี่จอดตรงป้ายห้ามจอดยาวตลอดแต่รถประชาชนโดนล็อคล้อหมด

‘ลิซ่า’ เผยความรู้สึกหลังได้กลับบ้าน “ภูมิใจที่ได้ใส่ชุดไทยให้ชาวโลกได้เห็น” หลังจากปล่อยเพลง Lalisa ยอดขายอัลบั้มก็ขายดีจนหมดเกลี้ยง

ในงานแฟนมีต What’s Lisa’s True ID จัดขึ้นที่ True ICON Hall ไอคอนสยาม เมื่อคืนวันที่ 26 พ.ค. 66 ลิซ่า ลลิษา มโนบาล นักร้องวง BlackPink ตอบคำถามพิธีกรที่ว่า รู้สึกอย่างไรที่ทำให้ชุดไทย ชฎาไทยที่ลิซ่าสวมในมิวสิกวิดีโอ...

‘เสี่ยหนูโฮมคุ้กกิ้ง’ แจกสูตรทำสปาเกตตี้จานเด็ด มี ‘ปลาเค็มไทย’ เป็นส่วนผสม อร่อยน่าซวบๆๆๆ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย โพสต์วิดีโอสอนทำสปาเกตตี้ปลาเค็ม จากอังกฤษ พร้อมระบุข้อความว่า Spaghetti ตามมีตามเกิด อยู่เมืองนอก ของไม่ครบแต่อยากกินพาสต้า ก็เลยค้นของในครัวได้ส่วนผสมที่พอทำได้ อาทิ กระเทียม ใบโหระพา ผักชี (แทน Parsley)พริกขี้หนูสด ปลาเค็มไทย(ไม่ใช่...
- Advertisement -