‘ดร.นิว’ซัดส.ส.คอมมี่หลงยุค?!ชักใยม็อบ3นิ้วแสดงความอาฆาตมาดร้ายผ่านโซเชียล ส่อทำพรรคถูกยุบ!

0
300

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ถูกยุบพรรคครั้งนี้ เพราะ ส.ส.คอมมี่หลงยุค ส.ส.ของพรรคการเมืองหนึ่ง คอยชักใยม็อบสามนิ้วกลุ่มเดิมๆหน้าตาเดิมๆ ให้เคลื่อนไหวแสดงความอาฆาตมาดร้ายผ่านทางโซเชียลมีเดีย แล้วออกมาปั่นป่วนขบวนเสด็จฯ ตลอดจนคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพและพระเกียรติยศของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าในรูปแบบต่างๆ
.
จึงมีโอกาสสูงมากที่การกระทำของ ส.ส.คนดังกล่าว จะทำให้พรรคการเมืองนั้นถูกยุบพรรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ม็อบสามนิ้วมีพฤติกรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้
.
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองที่ ส.ส.คอมมี่รายนี้สังกัดอยู่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
.
มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น
(๑) กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
(๒) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ดร.นิว #ศุภณัฐอภิญญาณ #สามนิ้ว #สส.