‘ที่ปรึกษาท่องเที่ยวระยอง’ฝาก 6 ข้อถึงกมธ.ที่ดิน-สิ่งแวดล้อมฯ ถกแก้เหตุน้ำมันรั่วระยอง

0
600

ดร.อบรม อรัญพฤกษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง โพสต์ข้อความถึงการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันรั่วกลางทะเลโดยระบุว่า “ได้ยิน พวกเราบ้าง” ขอบคุณ ไทยพีบีเอส เรื่องให้ผมแถลงการออกสื่อ
ในรายการข่าวพลเมือง ในนามที่ปรึกษากลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดินจังหวัดระยอง เกี่ยวกับความต้องการของพี่น้องประชาชน(รอเวลาที่เหมาะสมถ่ายทำครับ) ต้องขอบคุณท่านประธานกลุ่ม อาจารย์ภาราดร ชนะสุนทร ครับ
.
วันนี้ที่บ้าน เพ แอบไปเห็นตารางแผนงานว่า ท่านและคณะลงพื้นที่ เพื่อหาข้อมูล เพราะท่านต้องประชุมในวันที่ 10 ฝากถึงท่าน ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)
การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ
.
ดังนี้ สิ่งที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวระยองอย่างน้อย 6 ข้อ คือ

  1. รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation Report) ที่เกิดขึ้น ชัดเจน โปร่งใส ระบุสาเหตุ และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ คือหัวใจ สำคัญ

2.แผนปรับปรุงกระบวนการเชิงป้องกัน (Preventive Operation Improvement) เพื่อเป็นการทำงานเชิงรุกในการป้องกันไม่ให้เกิดอีก และต้องสอดคล้องกับสาเหตุการรั่วไหล Cr: ดร.ภูริพงษ์

  1. Emergency Response Plan แผนสำหรับตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วในทะเล ทบทวนเพิ่มเติม ครอบคลุม (เฉพาะเคส ชัดเจนในการฏิบัติ มีการฝึกซ้อมปีละ 2 ครั้ง )

4.การชดเชย ฟื้นฟู ค่าเสียหายให้ กับ ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องทะเลไทย (ผ่านการ พิสูจน์ทราบทาง เทคโนโลยี และคำนวณมูลค่าความเสียหายของท้องทะเลไทยโดยผู้เชี่ยวชาญ)

  1. การชดเชยเยียวยา ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ ในทุกมิติ สาขาอาชีพ (ทั่วถึง เป็นธรรม มีเหตุผล)
  2. ขอชาวบ้าน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่
    เป็นตัวแทน เข้าเป็นคณะอนุกรรมการร่วม เพื่อทำหน้าที่สืบค้นปริมาณการรั่วไหลที่แท้จริง หาสาเหตุของปัญหา รวมทั้งมาตรการการแก้ที่ต้นเหตุ
    .

ThePOINT #ข่าวสังคม #อบรมอรัญพฤกษ์ #ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง #น้ำมันรั่ว #มาบตาพุด