ครม.ไฟเขียว โทษครองยาบ้าเหลือ 1 เม็ด พร้อมแก้กฎกระทรวงสธ. ลดจำนวนจาก 5 เม็ด

0
135

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณให้กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพ โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 ยาบ้า ยาไอซ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพใหม่ กำหนดแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกิน 1หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด รวมถึงกำหนดให้แอมเฟตามีน และยาไอซ์มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ เช่นกัน โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจสอบความชัดเจนของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอีกครั้ง

Thepoint #Newsthepoint

ยาบ้า #ยาบ้า5เม็ด #ครองยาบ้า #รัฐบาลเศรษฐา