งานเข้า!!’เรืองไกร’จ่อส่งหนังสือด่วนร้องป.ป.ช. สอบ’พรรคฝ่ายค้าน’จัดปาร์ตี้!ชี้ส่อฝ่าฝืนจริยธรรมฯ

0
815

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมจัดเลี้ยงกระชับมิตรในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม เวลา 18.00 น. ที่โรงแรมเอสซี พาร์ค โดยข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ระบุว่าจะแถลงผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา การประเมินบทบาทตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา และการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน และแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต จากนั้นจะรับประทานอาหารร่วมกัน โดยพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อชาติ จะได้แนะนำกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กระชับความสัมพันธ์ภายในพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น

.

“ปัจจุบันมีมาตรฐานทางจริยธรรมฯ กำกับไว้ โดยเฉพาะข้อ 9 และข้อ 10 ที่ห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ส.ส.) มีการรับประโยชน์อื่นใดรวมอยู่ด้วย หากมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมาได้ ดังนั้น การที่ส.ส.จะไปร่วมงานโดยไม่ได้ออกเงินเอง หรือมีผู้อื่นผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดออกเงินให้อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับประโยชน์อื่นใด อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ อาจจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯตามมาได้”นายเรืองไกร กล่าว
.
นายเรืองไกร กล่าวว่า ตนจะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ เพื่อขอให้ตรวจสอบว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใด (ส.ส.) มีการกระทำฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ หรือไม่ โดยสอบถามจากโรงแรมผู้ให้บริการ ว่าใครเป็นเจ้าภาพ ใครออกค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น หากทราบว่า ใครเป็นเจ้าภาพหรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
.
นายเรืองไกร ระบุด้วยว่า หากพรรคการเมืองใด เป็นผู้จ่ายเงิน ต้องทำบัญชีชี้แจงตามพรป.พรรคการเมือง และมี ส.ส.คนใดไปร่วมงานบ้าง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบ โดยถ้าป.ป.ช.ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง(ส.ส.)ที่ได้รับเลี้ยง มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 9 และข้อ 10 อาจจะมีปัญหาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 วรรคสาม คือ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา หากเป็นเช่นนั้น ก็จะมีผลไปถึงการเป็นบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง (18)
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #เรืองไกรลีกิจวัฒนะ #พรรคพลังประชารัฐ #พรรคฝ่ายค้าน #พรป.พรรคการเมือง