“บิ๊กตู่-5รัฐมนตรี”รอดศึกซักฟอกยกแผง!!ได้ทำหน้าที่ต่อ

0
716

วันที่ 4 ก.ย. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยการกดบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผลการลงมติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เห็นด้วย 208 คะแนน ไม่เห็นด้วย 264 คะแนน งดออกเสียง 3 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน ,นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เห็นด้วย  196 คะแนน ไม่เห็นด้วย 269 คะแนน งดออกเสียง  11 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน
.
ขณะที่ผลการลงมติ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เห็นด้วย 201 คะแนน ไม่เห็นด้วย 263 คะแนน งดออกเสียง 10 คะแนน ไม่ลงคะแนน 1 คะแนน,นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เห็นด้วย 195 คะแนน ไม่เห็นด้วย 269 คะแนน งดออกเสียง 10 คะแนน.ไม่ลงคะแนน 1 คะแนน
.
ผลการลงมติ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เห็นด้วย 199 คะแนน ไม่เห็นด้วย 270 คะแนน งดออกเสียง 8 คะแนน ไม่ลงคะแนน 1 คะแนนและนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 202 คะแนน ไม่เห็นด้วย 267 คะแนน งดออกเสียง 9 คะแนน และไม่ลงคะแนน 0 คะแนน
.
ทั้งนี้ถือว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง 5 คน โดยมีนายเฉลิมชัย ได้รับคะแนนไว้วางใจสูงสุด ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #นายกฯ #บิ๊กตู่ #อภิปราย #ซักฟอก #ครม.