ปักหมุดไว้เลย!!’ครูจ๋า’พาส่องนโยบายการศึกษาพรรคกล้าสู้ความล้าหลังระบบการศึกษาไทย

0
337

วันที่ 27 ต.ค. น.ส.ชวนา รอนไพริน(จ๋า) ผู้กล้า กทม. โพสต์ข้อความผ้านเฟซบุ๊กระบุว่า ศึกษาสบายใจ ทำไมต้อง พรรคกล้า – KLA Party ปักหมุดไว้เลย…ครูจ๋าพาส่องนโยบายการศึกษาพรรคกล้า ทำไมต้องการศึกษาสบายใจ? พรรคกล้ามีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความล้าหลังของระบบการศึกษาไทย และพร้อมดำเนินนโยบายการศึกษาให้ทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศน์ (Eco-systems) รอบตัวนักเรียนได้ศึกษาอย่างสบายใจ โดยอาศัย 3 หลักคิดดังนี้

  1. การศึกษาคุณภาพ ผลักดันให้เกิดโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) นักเรียนต้องสบายใจว่าได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน พ่อแม่ต้องสบายใจว่าฝากลูกไว้กับบุคลากรมืออาชีพ ผู้นําและครูในทุกโรงเรียนจะได้รับการ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหารโรงเรียน ล้มล้างกฎและการเรียนการสอนที่ไม่เป็นมิตรกับนักเรียน
  2. ลดช่องว่าง เติมเต็มกลุ่มเด็กนักเรียนเปราะบางจากครอบครัวยากจนเด็กที่ขาดความพร้อมในการเรียนให้เท่าเทียม โดยจะดําเนินการสนับสนุนให้เกิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนสําหรับครอบครัวที่ต้องทํางาน ทุนการศึกษาสร้างครูสู่บ้านเกิด disrupt ระบบการคัดเลือกครูประจําการให้คนที่อยากเป็นครูได้เรียนและได้ทํางานในบ้านเกิดเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง และสนับสนุนกลุ่ม Startup ด้าน EdTech เพื่อจัดทําสื่อการสอนและจัดการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในรูปแบบต่างๆ เข้าถึงและเกิดการเรียนรู้ได้ฟรี
  3. เราเลือกได้ กล้าคิดและ disrupt ล้างบางแนวคิดเก่าๆเรื่องการเรียนการรู้และอาชีพในอนาคต เราต้องการสร้างการศึกษาที่คนได้เรียนและได้รู้เพื่อสามารถ upskills และ reskills คนทุกช่วงวัยทุกระดับ เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยทุกคน เราจะผลักดันให้นักเรียนมัธยมปลายได้ลองศึกษาวิชาบางตัวในมหาวิทยาลัยและสามารถเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องสอบ เราจะสร้างพื้นที่นักเรียนสร้างสรรค์ในทุกจังหวัดให้นักเรียนทุกระดับ รวมถึงนักเรียนอาชีวะได้มีที่แสดงความสามารถและทํากิจกรรมที่สร้างทักษะอนาคต สนับสนุนการสร้าง AI ช่วยแนะแนวอาชีพในอนาคตของนักเรียนและผู้ที่อยากไปสู่โลกของการทํางาน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) นโยบายการศึกษา การศึกษาเพื่อโลกอนาคต เพราะการศึกษาคือหัวใจของการพัฒนา ติดตามนโยบาย #ภารกิจเปลี่ยนประเทศไทยในด้านอื่นๆได้ที่ :https://klaparty.org/
    .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคกล้า #ชวนารอนไพริน #ผู้กล้ากทม. #นโยบายการศึกษา