“พรรคกล้า”ขอรัฐปล่อยซอฟโลน อุดหนุนโรงเรียนเอกชนคืนค่าเทอมบางส่วนให้ผู้ปกครอง รองรับเรียนออนไลน์พื้นที่สีแดงเข้ม

0
759

นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรคกล้า กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการวันแรกว่า จากสถานการณ์โควิด-19 แม้กระทรวงศึกษาธิการจะมีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง ด้วยการคืนค่าเล่าเรียนในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือผ่อนผันการจ่ายค่าเล่าเรียน แต่มาตรการนี้ครอบคลุมเฉพาะสถานศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่โรงเรียนเอกชนหลายโรงเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่จังหวัด กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ,สมุทรปราการ และปทุมธานี ซึ่งยังต้องเรียนออนไลน์อยู่ ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเต็มรูปแบบได้ แต่ยังจำเป็นต้องเก็บค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนอยู่
.
นายแสนยากรณ์ ระบุอีกว่า ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนหลายโรงเรียนในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด ต่างบอกว่า หากการเรียนการสอนยังเป็นรูปแบบออนไลน์ ก็ควรคืนค่าเล่าเรียนในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นเดียวกับที่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรฐานไว้ หรืออาจนำส่วนต่างค่าเล่าเรียนไปทบในเทอมถัดไป และขอให้ภาครัฐปล่อยเงินกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟโลน) หรือใช้งบ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท เข้าไปสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน เพื่อลดภาระให้ผู้ปกครอง และสามารถประคองธุรกิจไปได้
.
“ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เราเห็นใจทั้งผู้ปกครอง ที่บุตรหลานไม่สามารถเรียนได้อย่างเต็มที่ และยังต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ถูกที่ทำงานหักเงินเดือนหรือตกงาน จึงอยากให้มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเช่นเดียวกับสถานศึกษาของภาครัฐ ขณะที่สถานศึกษาเอกชนก็ต้องแบกรับภาระทั้งค่าจ้างครู และพนักงานในสถานศึกษาเช่นเดียวกัน จึงอยากให้ภาครัฐเร่งยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เพื่อให้สถานศึกษาประคองตัวไปได้ ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง”นายแสนยากรณ์ ระบุ
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคกล้า #รัฐบาล #ซอฟโลน #เรียนออนไลน์ #โควิด