ฟังก่อน!!’ผู้เชี่ยวชาญ’ยืนยันกัญชามีประโยชน์ ย้ำต้องควบคุมให้เหมาะสมทั้งปริมาณ-การใช้-ช่วงวัย

0
238

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ อดีตนายกสภาเภสัชกรรม และนักวิชาการผู้ขับเคลื่อนการเข้าถึงยาในประเทศไทย ระบุถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชา ว่า กัญชามีประโยชน์ทางแพทย์ และสรรพคุณรักษาอาการต่างๆ หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยประเทศไทยมีข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา เพื่อควบคุมการบริโภคกัญชาอย่างเหมาะสม เช่น ผู้ผลิตต้องได้รับใบอนุญาต สถานที่ผลิตต้องแยกออกจากการผลิตอาหารทั่วไป เพื่อป้องกันการปนเปื้อน นอกจากนี้ต้องระบุส่วนประกอบอย่างชัดเจน ดังนี้ เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน,หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที และไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ เป็นต้น
.
รศ.ดร.ภญ.จิราพร ระบุอีกว่า ที่ต้องเฝ้าระวังคือผู้บริโภคในแต่ละวัย มีสภาวะของร่างกายที่แตกต่างกัน อาทิ เด็กอายุ 8 เดือนถึง 12 ปี ที่รับประทานกัญชา จะมีอาการซึม เดินเซ หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ กล้ามเนื้อ อ่อนแรง ,ผู้ใหญ่วัย 18-25 ปี มีแนวโน้มบริโภคกัญชามากขึ้น ทำให้มีความสามารถในการจำและการรับรู้ลดลง บกพร่องในด้านความจำ  เกิดความวิตกกังวล เกิดภาวะเฉื่อยเนื่อย หรือในกลุ่มผู้สูงอายุ จะพบอาการสมองเสื่อม เสี่ยงต่อการหกล้ม เนื่องจากเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ จึงต้องมีการควบคุมการใช้กัญชาให้เหมาะสมทั้งปริมาณ รูปแบบการใช้ และช่วงวัย
.
นอกจากนี้กัญชายังเป็นที่นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง อาทิ ในสบู่ แชมพู และครีมบำรุงผิวหน้า ซึ่งผู้ผลิตจะต้องมีการระบุข้อความคำเตือน เช่นเดียวกับอาหาร ได้แก่ ห้ามรับประทาน, ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรืออาจระคายเคืองผิวหนังได้ หรือหากใช้แล้วมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #กัญชากัญชง #กัญชา #กัญชาเสรี #พรบกัญชา