‘ภูมิใจไทย’ใส่ใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!!ชูนโยบายด้านผู้พิการ หนุนสร้างพลังที่ไม่ใช่ภาระ พร้อมแก้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ

0
191

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “คนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทย” จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอนโยบายด้านผู้พิการ ต้องการให้คนพิการมีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดีของสังคม
.
น.ส.อนุสรี ระบุว่า การส่งเสริมให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยคิดในกรอบภาพรวมใหญ่ มีกับดักหลายด้านที่ทำให้ทำไม่ได้ จึงต้องปฏิรูปกฎหมายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ระบบการลงทะเบียนคนพิการต้องไม่ตกหล่น มีการบริการถึงที่อย่างทั่วถึง และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนออนไลน์
คนพิการต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างเท่าเทียมสมบูรณ์ ทั้งนี้มี 4 หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่ขาดการบังคับใช้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายว่าหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร
.
“สิทธิทางการแพทย์ไม่ใช่เพียงการบำบัดรักษา ซึ่งควรได้รับอยู่แล้ว แต่เป็นสิทธิเข้าถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้ชีวิตเท่าเทียมกับคนทั่วไป ตัวอย่างเช่น ปี 2559 ช่วงอยู่ กระทรวง พม. เคสน้องมายด์เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ใส่ขาเทียม ใส่แล้วเจ็บ เดินลำบาก คนที่ทำมาหากินได้กลับต้องใช้วีลแชร์ ถนนที่มีตัวหนอน ปีนสะพานลอย และค้นพบว่ามีขาเทียมที่มีตัวล็อกที่ดี ราคาแสนกว่าบาท จึงจัดให้น้องมายด์ได้ใช้ ปัจจุบันมีงานทำมีรายได้เช่นเดิม จึงต้องให้คนพิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีนวัตกรรมให้ใช้ได้” น.ส.อนุสรี ระบุ
.
น.ส.อนุสรี กล่าวว่า สิทธิการศึกษาต้องไม่มีข้อยกเว้น ด้านสถานที่ หรือความบกพร่องด้านร่างกาย การศึกษานำพาการลดความเหลื่อมล้ำสิทธิการเดินทางต้องผลักดันต่อไป เพื่อให้คนพิการเดินทางได้สะดวกทุกที่ รถ เรือ เครื่องบิน ถนนที่เป็นอารยสถาปัตย์ การปรับปรุงอบรมอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพที่ตัดเสื้อโหล เน้นคนทั่วไปมากกว่าคนพิการ ควรทำหลักสูตรเฉพาะบุคคล และเป็นหลักสูตรที่สร้างรายได้ ขายได้ เพิ่มตลาดออนไลน์
.
“อย่ามองเรื่องคนพิการเป็นการสงเคราะห์ แต่เป็นเรื่องสิทธิ ต่างประเทศมีบทลงโทษด้านการเลือกปฏิบัติ เสนอปรับปรุงกฎหมายคนพิการ เพิ่มคำว่า ‘สิทธิคนพิการ’ ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดิฉันเข้ามาเพื่อต้องการทำให้พรรคทำงานด้านสังคมที่เห็นความสำคัญกับมนุษย์”น.ส.อนุสรี กล่าว
.
น.ส.อนุสรี กล่าวต่อว่า วันนี้ให้ความใส่ใจกับมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคยเป็นผู้แทนไทยประชุมในสหประชาชาติ และให้ความสำคัญเรื่องอนุสัญญาเพื่อคนพิการ CRPD จึงจะพยายามผลักดันให้กฎหมายคนพิการไทยมีมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกคนมีความภูมิใจที่เท่าเทียมกัน
.

ThePoint #Newsthepoint #ข่าวการเมือง #อนุสรีทับสุวรรณ #ภูมิใจไทย #เลือกตั้ง #นโยบาย #คนพิการ