มาแล้วอีกยี่ห้อ! อย.ขึ้นทะเบียนวัคซีน”โมเดอร์นา”แล้ว องค์การเภสัชฯ สำรองยาฟาวิพิราเวียร์เพิ่มอีก 5.5 ล้านเม็ด

0
738

องค์การอาหารและยา(อย.) ได้ประกาศรับรองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 “โมเดอร์นา”เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเอกสารใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน มีนพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เป็นผู้เซ็นรับรอง โดยระบุว่า โมเดอร์นา วัคซีน โควิด-19 ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้ว ลงวันที่ 13 พ.ค.2564
.
นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมเพิ่มการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์อีก 5.5 ล้านเม็ด โดยในวันที่ 14 พ.ค.นี้ มาถึงคลังยาองค์การเภสัชกรรม 3 ล้านเม็ด และ วันที่ 17 พ.ค. เพิ่มอีก 2.5 ล้านเม็ด พร้อมกระจายสู่หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า องค์การ เภสัชกรรมได้จัดหา สำรองและกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมียาใช้ในการรักษาได้อย่างเพียงพอ โดยในวันนี้ (วันที่ 14 พฤษภาคม 2564) ได้รับเข้าคลัง จำนวน 3 ล้านเม็ด และในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จะเข้ามาอีก จำนวน 2 ล้าน 5 แสนเม็ด รวมเป็น 5.5 ล้านเม็ด
.

ThePOINT #องค์การอาหารและยา #อย #วัคซีน #โควิด #โมเดอร์นา #องค์การเภสัชกรรม #ยาฟาวิพิราเวียร์