‘วิโรจน์’ ยันเด็กทุกคนมีสิทธิ์เรียน วิ่งประสานหน่วยทางเข้าช่วยเหลือ ‘หยก’

0
225

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2566 นายวิโรจน์ ลักขณา​อดิศร​ ว่าที่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ทวีตข้อความ ระบุว่า กรณีสิทธิการได้เรียนหนังสือของเด็ก

พบว่าโรงเรียนทั่วประเทศ มีการรับ “เด็กที่ไม่สามารถติดตามพ่อแม่ได้” เข้าเรียน โดยมีผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย มาเป็นผู้มอบตัวแทน

แม้แต่เด็กที่ไม่มีสัญชาติ ก็ยังมีสิทธิเรียน

ต้องยืนยันว่า “เด็กทุกคนมีสิทธิเรียน”

และเด็กก็ต้องอยู่ในสภาวะที่พร้อมเรียนด้วย สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ก็ต้องพูดคุยกันว่ามันส่งผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่นอย่างไร แล้วหาทางออกร่วมกัน โดยคำนึงถึงทุกฝ่าย และเคารพในสิทธิของเด็ก และผู้ปกครอง ทุกๆ คนด้วย

ผม และอีกหลายๆ ท่าน กำลังพยายามประสานในทางปฏิบัติ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ นี้อย่างสร้างสรรค์ หาทางออกร่วมกันโดยคำนึงถึงทุกๆ ฝ่าย อยู่ครับ

Thepoint #Newsthepoint #หยก #กระทรวงศึกษา #นักเคลื่อนไหวการเมือง #ลักธิคลั่งเสรีภาพ #เด็กไม่ได้เรียน #ก้าวไกล #วิโรจน์