‘สมชัย’ฟันฉับ!!ปี่กลองเลือกตั้งกระหึ่ม หลังกกต. คลอดระเบียบเงื่อนไขครม.พ้นตำแหน่ง แบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย

0
195

จากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 โดยระบุถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุครบวาระ 4 ปีของสภาผู้แทนราษฎร หรือกรณีมีการยุบสภา ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ให้ กกต. วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
.
ล่าสุด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความระบุว่า ไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย
มีแต่เสียงปี่ เสียงกลอง อยู่ดีๆ กกต. ก็ควักระเบียบ กกต. ที่ห้ามรัฐมนตรี ใช้ทรัพยากรของรัฐในระหว่างยุบสภา หรือ ในช่วงที่สภาครบวาระ และ ครม. เป็น ครม.รักษาการ ว่าห้ามทำอะไรในช่วงดังกล่าวบ้างออกมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประธาน กกต. ลงนามตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2563 ราชกิจจาเพิ่งนำมาลง 15 สิงหาคม 2565 ไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย มีแต่เสียงปี่ เสียงกลอง
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #กกต #คณะกรรมการการเลือกตั้ง #สมชัยศรีสุทธิยากร #ยุบสภา #เลือกตั้ง