สร้างอนาคตไทย เปิดศูนย์บึงกุ่ม เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้น

0
344

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ และทีมงานสร้างอนาคตไทย ได้ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตบึงกุ่ม ซึ่งมีนายอัศวิน คูร์พิพัฒน์ เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่

นายสุรนันทน์ กล่าวว่า นายอัศวิน เป็นทนายความ เป็นนักกฎหมาย และอยากจะใช้วิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมา ช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน จึงขอเสนอตัวเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่และพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ขณะนี้ประเทศต้องการทางเลือกใหม่ พรรคสร้างอนาคตไทยนำโดยดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคและทีมผู้บริหารของพรรค จึงขอเสนอชุดความคิดใหม่เพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และเราจะก้าวข้ามความทุกข์ยากของภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวและลดความขัดแย้งทางการเมืองไปด้วยกัน

นายสุรนันทน์ ยังได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณชุมชนโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นชุมชนริมน้ำเก่าแก่ อาศัยมานาน แต่ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ส่งผลให้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่อย่างมาก ทั้งปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาขยะที่หมักหมม พรรคสร้างอนาคตไทยเห็นว่า ควรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในเขตบึงกุ่มเท่านั้น จะต้องมีการสำรวจทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนที่อยู่ในบริเวณ

Thepoint #ข่าวเด่น #สร้างอนาคตไทย