ส่องตู้เซฟ!!’วิโรจน์’ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. อู้ฟู่กว่า 52 ล้าน วัตถุมงคลประเมินค่าไม่ได้ 800 องค์

0
240

วันนี้ (12 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65 โดย นายวิโรจน์ และ น.ส.ดุสิดา จีรจิตต์ ที่อยู่กินฉันสามีภริยา แจ้งมีทรัพย์สินรวม 52,410 ,879 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวิโรจน์ 15,922,905 บาท แยกเป็นเงินฝาก 1,518,005 บาท เงินลงทุน 9,480,640 บาท ที่ดิน 699,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,821,000 บาท ยานพาหนะ 669 ,000 บาท
.
ขณะที่สิทธิและสัมปทานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หนังสือ 200,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 535,259 บาท อาทิ วัตถุมงคลจากการทำบุญ 800 องค์ ประเมินค่าไม่ได้ สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท 1 เส้น 144,000 บาท เครื่องใช้ภายในบ้าน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องนอน 239,100 บาท  มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 12,569 บาท
.
ส่วนรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,717, 596 บาท เป็นเงินเดือนและเงินเพิ่ม ส.ส. 1,362,720 บาท เงินปันผลหุ้น 81,515 บาท ดอกเบี้ย 1 หมื่นบาท รายได้ค่าเขียนหนังสือและวิทยากร 6,561 บาท ค่าเบี้ยประชุม 256,800 บาท รายจ่ายปีโดยประมาณ 7 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 5 แสนบาท ค่าเล่าเรียนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 120,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 2 แสนบาท
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ปปช. #บัญชีทรัพย์สิน #วิโรจน์ลักขณาอดิศร #ผู้สมัครผู้ว่ากทม. #พรรคก้าวไกล