หนาวทั้งคณะ!!กางชื่อ’ส.ส.–ส.ว.–รัฐมนตรี’แจ้งถือครองที่ดินของรัฐ ป.ป.ช.เตรียมไล่เช็คทีละคน

0
231

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยรายชื่อ ส.ส. และ ส.ว. ที่มีการครอบครองที่ดินต้องห้าม และบรรจุลงไปในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งยื่นต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ผ่านรายการ”เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” โดยแบ่งเป็น 34 ส.ส. – ส.ว. – รัฐมนตรี
.
-ส.ส.ครอบครอง ภ.บ.ท.5 พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,706 ไร่ มูลค่า 200,000 บาท,นายอนุชา น้อยวงศ์ จำนวน 498 ไร่ มูลค่า 20,920,000 บาท,นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ จำนวน 50 ไร่ มูลค่า 500,000 บาท,พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ จำนวน 0-2-88 ไร่ มูลค่า 100,000 บาท,นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ จำนวน 350 ไร่ มูลค่า 70,000,000 บาท และนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ จำนวน 64 ไร่ มูลค่า 10,000,000 บาท

-ส.ส.ครอบครอง ภ.บ.ท.5 พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง จำนวน 200 ไร่ มูลค่า 16,400,000 บาท,นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ จำนวน 74-3-70 ไร่ มูลค่า 7,072,500 บาท ,นายสฤษดิ์ บุตรเนียร จำนวน 41-3-00 ไร่ มูลค่า 20,500,000 บาท และนายมานพ ศรีผึ้ง จำนวน 27-0-40 ไร่ มูลค่า 2,010,000 บาท

-ส.ส.ครอบครอง ภ.บ.ท.5 พรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ จำนวน 70 ไร่ มูลค่า 2,980,000 บาท ,นายวุฒิพงษ์ นามบุตร จำนวน 15-2-03 ไร่ มูลค่า 1,080,000 บาท ,นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน จำนวน 120 ไร่ มูลค่า 3,600,000 บาท

-ส.ส.ครอบครอง ภ.บ.ท.5 พรรคเพื่อไทย ได้แก่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง จำนวน 30 ไร่ มูลค่า 300,000 บาท,นายสุชาติ ภิญโญ จำนวน 295 ไร่ มูลค่า 29,700,000 บาท

-ส.ส.ครอบครอง ภ.บ.ท.5 พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้แก่ นายสุพล จุลใส 17-0-37 จำนวน ไร่ มูลค่า 1,200,000 บาท

-ส.ส.ครอบครอง ภ.บ.ท.5 พรรคก้าวไกล ได้แก่ นายโชติพัฒน์ เตชะโสภณมณี จำนวน 10-0-20 ไร่ มูลค่า 600,000 บาท

-ส.ส. ที่ครอบครอง ภ.บ.ท.5 ได้แก่ นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรคก้าวไกล ,นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ,นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย และ นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย

-ส.ว.ที่ครอบครอง ภ.บ.ท. ได้แก่ พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ ที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลง 100 ไร่ ที่หนองปรือ จ.กาญจนบุรี,พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป ภ.บ.ท.11 จำนวน 2 แปลง 20 ไร่ ที่วังด้ง จ.กาญจนบุรี,ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 6 แปลง 75 ไร่ ที่คลองลาน จ.กำแพงเพชร และนายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 1 แปลง 1 งาน ที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา

-ส.ส.ครอบครอง ส.ป.ก. ฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย จำนวน 7-2-05 ไร่ มูลค่า 3,500,000 บาท,นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย จำนวน 67-3-46 ไร่ มูลค่า 6,112,625 บาท,นายสฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย จำนวน 3-2-47 ไร่ มูลค่า 2,894,000 บาท

-ส.ส. ครอบครอง ส.ป.ก. ฝ่ายค้าน ได้แก่ นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย จำนวน 49-1-99 ไร่ 1,480,000 บาท ,นายสงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย จำนวน 1-2-81 ไร่ 17,025 บาท ,นายนิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย จำนวน 48 ไร่ 480,000 บาท,นายศักดินัย นุ่มหนู พรรคก้าวไกล จำนวน22-0-47 ไร่ 2,000,000 บาท

-ส.ว.ครอบครอง ส.ป.ก. ได้แก่ นายวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี จำนวน 29-2-79 ไร่ 3,000,000 บาท
และนายธานี สุโชดายน จำนวน 21 ไร่ 4,200,000 บาท

เลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของ ส.ส. ที่ก่อนหน้านี้มีการร้องมายัง ป.ป.ช. เพื่อให้เอาผิดข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ลักษณะเดียวกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามาหลายราย นอกจากที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เคยมายื่นเอาไว้ 19 รายชื่อ ยังมีคนอื่นมายื่นอีก และมีที่ ป.ป.ช. ตรวจพบจากการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 50-60 ราย แต่ไม่ได้หมายความว่า ทั้ง 50-60 ราย จะมีมูลเหมือนกับของน.ส.ปารีณา ทั้งหมด ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป
.
เมื่อถามว่า ขณะนี้คนเข้าใจว่าถ้ามีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน จะผิดข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงทั้งหมด นายนิวัติไชย ระบุว่า ต้องย้อนไปดูคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีของ น.ส.ปารีณา ว่า วินิจฉัยว่าอย่างไร เราต้องถอดออกมา เช่น ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรู้หรือไม่รู้ รู้แล้วมีการแก้ไขหรือไม่ จำนวนหรือปริมาณการครอบครองที่ดิน และความเสียหายที่ก่อให้เกิดกับรัฐสูงหรือไม่ จึงต้องดูเป็นรายๆ ไปเกี่ยวกับหลักการครอบครอง
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ปารีณาไกรคุปต์ #ปปช. #สส. #สว. #ถือครองที่ดิน