“อรไพลิน”ดันเขตบางกอกใหญ่เป็น”เมืองสมุนไพรไทย”

0
980

น.ส.อรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา ผู้กล้า กทม. เขตบางกอกใหญ่ ระบุว่า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย ของประเทศไทย และในฐานะที่เป็นนักการเมือง ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสังคม จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและผลักดันสมุนไพรไทย โครงการต้นกล้าพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ของประชาชน นี้จึงเป็นโครงการแรกๆอีกโครงการหนึ่งที่อรไพลินให้ความสนใจ ส่งเสริม และผลักดัน ให้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ต่อยอด พัฒนา สมุนไพรไทย แบบองค์รวม ให้สามารถนำไปใช้ในการรักษา ดูแล สุขภาพ ของพี่น้องประชาชน
.
“อรไพลิน”เริ่มนำร่อง โดยการร่วมกับชุมชน 3 ชุมชน ในเขตบางกอกใหญ่ ที่มีพื้นที่ที่เหมาะสม นำต้นกล้าฟ้าทะลายโจรไปปลูก ส่งเสริมการแพร่พันธุ์ แตกยอดของต้นฟ้าทะลายโจร จึงมองว่าโครงการนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการเริ่มโครงการส่งเสริมสมุนไพรไทยระหว่าง นักการเมืองซึ่งมุ่งหวังพัฒนาชุมชน กับ ชุมชน และ ประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ ที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการที่จะช่วยกันสร้างและพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นประโยชน์และจะส่งเสริม ให้เขตบางกอกใหญ่ เป็น เมืองสมุนไพรไทย ต่อไป
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #อรไพลินอัครเลิศวรปรีชา #ผู้กล้ากทม. #พรรคกล้า #เขตบางกอกใหญ่ #สมุนไพรไทย