เช็คด่วน!!แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางปิดถนนช่วงประชุมAPEC 16-19 พ.ย.นี้

0
185

วานนี้(13 พ.ย. 65) พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ระบุว่า ในช่วงการประชุม เอเปค 2022 ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.65 ขอให้ประชาชน หลีกเลี่ยงเส้นทาง บริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบด้านการจาจร จากการประชุม เอเปค 2022 มีดังนี้

1.ถนนรัชดาภิเษก แยกอโศกมนตรี-แยกพระราม 4 และถนนดวงพิทักษ์ตลอดสาย ขอให้งดใช้ตลอด 24 ชม.

2.ถนนเพลินจิต (ขาเข้า), ถนนวิทยุ (ช่องทางหลัก) ตั้งแต่แยกเพลินจิต-แยกสารสิน, ถนนราชดำริ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกราชดำริ, ซอยต้นสนตลอดสาย และซอยร่วมฤดีตลอดสาย ขอให้งดใช้ช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น.

3.จัดเดินรถทางเดียว (one way) ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ถนนราชดำริ (ขาออก) ตั้งแต่แยกราชดำริ-แยกราชประสงค์, ถนนวิทยุ (ขาออกช่องคู่ขนาน) ตั้งแต่แยกสารสิน-แยกเพลินจิต และถนนเพลินจิต (ฝั่งขวา) ตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิต-แยกราชประสงค์
.
นอกจากนี้ ปิดให้บริการสถานี MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งดจอดรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.65 เวลา 00.01 น.จนถึงวันที่ 19 พ.ย.65 เวลา 18.00 น. พร้อมทั้งปิดให้บริการสวนป่าเบญจกิติในวันที่ 14-19 พ.ย.65 เนื่องจากสวนดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของฝ่ายความมั่นคง และเป็นสถานที่ใกล้กับจุดที่มีการประชุมกัน จึงต้องให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
.
ขณะที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.65 รวมทั้งให้สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และจังหวัดสมุปราการ ทุกสังกัด หยุดการเรียนการสอน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย บก.จร.ได้เปิด สายด่วน 1197 ให้ประชาชนสอบถามการจราจร และเส้นทางเลี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าว

โฆษก ตร. ระบุว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลว่าจะมีการนัดชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งให้ทราบว่า แม้การชุมนุมสาธารณะจะเป็นสิทธิกระทำได้ตามกฎหมาย แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่นฯ และไม่กระทบต่อ มาตรการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หากจะมีการยื่นข้อเรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับการยื่นหนังสือไว้แล้ว ขอให้ไปยื่นตามสถานที่ที่ได้จัดไว้ให้
.
“ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมฯ ต้องแจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้นล่วงหน้าฯ และตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กำหนดสถานที่จัดการประชุม 1 แห่ง และโรงแรมที่พักจำนวน 19 แห่ง เป็นสถานที่ต้องห้ามมิให้มีการชุมนุมกีดขวางทางเข้า-ออก รบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการของสถานที่ดังกล่าว”พล.ต.ต.อาชยน กล่าว
.
พล.ต.ต.อาชยน ระบุอีกว่า หากมีการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าพนักงานฯ อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขหรือมีคำสั่งให้ถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
นอกจากนี้ยังมีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม โดย ตร.ได้ร่วมหารือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดเขตพื้นที่ห้ามบินอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ และอากาศยานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บินในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย.65 (No fly zone) ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีโดรนของหน่วยงานราชการ หรือเอกชนมาทำการบินจะถูกชุดแอนตี้โดรนเข้าไปดำเนินการทันที
.
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเป็น เจ้าภาพเอเปค ที่ดีในการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าและการลงทุน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป ตลอดจนแจ้งเบาะแส ข้อมูลหรือสิ่งผิดปกติให้กับ ตร.ได้ตลอดเวลาที่สายด่วน 191 หรือ 1599
.

ThePoint #ข่าวสังคม #อาชยนไกรทอง #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  #APEC2002 #เอเปค #ปิดจราจร