- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง เปิดข้อมูล‘แพนโดรา เปเปอร์ส’พบ6ตระกูลเศรษฐีไทยถือครองบริษัทนอกอาณาเขต!

เปิดข้อมูล‘แพนโดรา เปเปอร์ส’พบ6ตระกูลเศรษฐีไทยถือครองบริษัทนอกอาณาเขต!

สำนักข่าวอิศราร่วมกับเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ – ไอซีไอเจ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) เปิดฐานข้อมูล ‘แพนโดรา เปเปอร์ส’ https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/ สืบค้นรายชื่อผู้ถือครองบริษัทนอกอาณาเขต (offshore entities) ชาวไทย พบตระกูลร่ำรวยสูงสุด 6 อันดับพร้อมหน้า สมาชิกครอบครัวซีพี-เบียร์ช้างครองแชมป์ถือครองบริษัทจำนวนมาก หนึ่งในพื้นที่นอกอาณาเขตยอดนิยม คือ เกาะสวรรค์บริติช เวอร์จิน
.
สำหรับการตรวจสอบข้อมูลการรายงานข่าว “แพนโดรา เปเปอร์ส” ของไอซีไอเจ ซึ่งสำนักข่าวอิศรา มีส่วนร่วมในการรายงานพบว่า สมาชิกตระกูลธุรกิจที่ร่ำรวยอันดับ 1 – 6 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ของสหรัฐอเมริกา มีความนิยมใช้บริษัทนอกอาณาเขตในการทำธุรกิจอย่างกว้างขวาง
หลายตระกูลมีสมาชิกที่ถือครองบริษัทนอกอาณาเขตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสองรุ่น
.
โดยปรากฏชื่อในการรายงานข่าวจากฐานข้อมูลในความครอบครองของไอซีไอเจหลายครั้ง รวมทั้งในการรายงานข่าว “ปานามา เปเปอร์ส” ใน พ.ศ. 2559 ตระกูลมหาเศรษฐีไทยที่มีจำนวนการถือครองบริษัทนอกอาณาเขตอย่างโดดเด่นตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลครั้งนี้ คือ สมาชิกตระกูลเจียรวนนท์ และนายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ครอบครัวมหาเศรษฐีอันดับ 1 และ 3 ของไทย
.
ทั้งนี้สำนักข่าวอิศรา ตระหนักดีว่า การเป็นเจ้าของบริษัทในพื้นที่นอกอาณาเขตไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย.ในขณะเดียวกันการที่ประเทศหรือพื้นที่นอกอาณาเขต เช่น ประเทศเบลิซ หรือ หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน มีกฏหมายพิเศษในการคุ้มครองบริษัทของนิติบุคคลหรือชาวต่างชาติที่จดทะเบียนในพื้นที่ของตน ที่เอื้อประโยชน์ด้านการยกเว้นหรือการเก็บภาษีในอัตราต่ำและเอื้อให้บริษัทสามารถสร้างกลไกในการปกปิดข้อมูลสำคัญ
.
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ “เจ้าของผู้รับผลประโยชน์” หรือเจ้าของที่แท้จริงได้ การใช้บริษัทนอกอาณาเขตจึงเป็นที่นิยมของนักุรกิจและและบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากเป็นเครื่องมือลดต้นทุนด้านภาษีและให้ความคล่องตัวในการเก็บรักษาทรัพย์สินและการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน รายชื่อคนไทยในฐานข้อมูลไม่ได้จำกัดเพียงตระกูลธุรกิจชื่อดัง
.
อย่างไรก็ตามสังเกตได้ว่า ตระกูลร่ำรวยขนาดใหญ่เหล่านี้มีลักษณะการใช้บริษัทนอกอาณาเขตในหลายกรณี
ประการหนึ่ง คือ ใช้ในการถือครองทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษของครอบครัว จุตินันท์ – หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และครอบครัวเฉลิม อยู่วิทยา  หรือใช้ในการถือครองหุ้น ตราสาร หรือเงินสดในต่างประเทศเช่นกรณีของ เจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และเฉลิม อยู่วิทยา เป็นต้น 
.
ลักษณะของบริษัทนอกอาณาเขตที่นิยมใช้คือทรัสต์ หรือบริษัทโฮลดิ้งที่ใช้ในการถือหุ้นในบริษัทอื่น หลายกรณีพบว่าบริษัทนอกอาณาเขตเหล่านี้ถือหุ้นของกันและกันซ้อนเป็นหลายชั้น และทำธุรกรรมระหว่างกันเองหรือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
.
สำหรับตระกูลเจียรวนนท์ที่นิตยสารฟอร์บส์ระบุว่ามีความมั่งคั่งอันดับ 1 ของประเทศไทย มีสมาชิกที่ใช้บริษัทนอกอาณาเขตทั้งในรุ่นของนาย ธนินท์ เจียรวนนท์ และทายาทรุ่นถัดมา โดยมีทั้งในรูปของทรัสต์และบริษัทโฮลดิ้ง
ตัวอย่างเช่นข้อมูล พ.ศ. 2559 จากฐานข้อมูลของ เอเซียซิตี้ ทรัสต์ (Asiaciti Trust) ซึ่งเป็นเอเย่นต์ให้บริการจดทะเบียนและดูแลบริษัทนอกอาณาเขตระบุชื่อ บุตรธิดาทั้งห้าคนของนาย ธนินท์ เป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์บริษัทนอกอาณาเขตของตนเอง และยังร่วมกันเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตจำนวนหนึ่งด้วย
.
โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท แอมเปิ้ล แคปปิตัล คอร์ปเปอเรชั่น (Ample Capital Corporation) นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ เป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท อัลไพน์ อัลเลอร์ คอร์ปเปอเรชั่น (Alpine Allures Corporation) นาย สุภกิต เจียรวนนท์ เป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท ไมดาส แม็กน่า คอร์ปเปอเรชั่น (Midas Magna Corporation) นาง วรรณี เจียรวนนท์ รอส และ นาง ทิพาภรณ์ อริยวรารมย์ เป็น เจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท ซิลเวอร์ อัลไลน์เม้นท์ คอร์ปเปอเรชั่น (Silver Alignment Corporation) และบริษัท (Merit Corporation) ตามลำดับ บริษัททั้งหมดจดทะเบียนที่บริติช เวอร์จิน
.
บริษัททั้งห้าร่วมกันถือหุ้นในบริษัทในบริติชเวอร์จินอีก 5 บริษัทในสัดส่วนการถือหุ้นรายละ 20 เปอร์เซ็นต์ บริษัทเหล่านี้คือ บริษัท คริสตัล เอเลเม้นท์ คอร์ปเปอเรชั่น (Crystal Element corporation) อีคิวโอพีเอเอส คอร์ปเปอเรชั่น (EQPOS Corporation) อัลไลน์ เอเลเม้นท์ส คอร์ปเปอเรชั่น (Allign Elements Corporation) แอฟฟลูนซ์ แอสเซ็ท อินเวสต์เม้นท์ ลิมิดเต็ด (Affluence Asset Investments Limited) และ เอพิโทม แคปิตัล คอร์ปเปอเรชั่น (Epitome Capital Corporation)
.
อย่างไรก็ตาม ไม่พบเอกสารในฐานข้อมูลที่แสดงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าว ขณะที่สำนักข่าวอิศรา ได้ส่งอีเมลและหนังสือลงทะเบียนขอความเห็น นายศุภชัย เจียรวนนท์ เรื่องการถือครองบริษัทนอกอาณาเขตดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา แต่ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทแจ้งว่ายังไม่ได้รับอีเมลและหนังสือดังกล่าว สำนักข่าวอิศรา จึงอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขอความเห็นเรื่องนี้อีกครั้ง 
.
จากการตรวจสอบยังพบด้วยว่า เอกสารจากเอเย่นต์จดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขต ซิตี้ ทรัสต์ (CitiTrust) ระบุชื่อทายาทรุ่น 2 และ 3 ของ ตระกูลจิราธิวัฒน์ ตระกูลมหาเศรษฐีอันดับ 4 ของไทย เช่น สุทธิชัย สุทธิลักษณ์ ปริญญ์ ทศ ปิยวรรณ และ จริยา จิราธิวัฒน์ เป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์หรือผู้มีอำนาจในการลงนามของบริษัทนอกอาณาเขตจำนวนหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกันระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557 เช่นบริษัท เกรท คาสเทิล กรุ๊ป (Great Castle Group Ltd.) จดทะเบียนที่ประเทศเบลิซในอเมริกากลาง บริษัท ทรานส์วู้ด โกลบัล ลิมิดเต็ด (Transwood Global Limited) บริษัท เอเวอร์แม็กซ์ แคปิตัล ลิมิดเต็ด (Evermax Capital Limited) และ บริษัท โกลด์ เซ็นจูรี แปซิฟิก ลิมิดเต็ด (Gold Century Pacific Limited) เป็นต้น
.
ขณะที่นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บจม. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มหาเศรษฐีอันดับ 5 ของไทย มีชื่อเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท โรบัส คอมปานี ลิมิดเต็ด (Robus Company Limited) ในเอกสารของไทรเด้นท์ ทรัสต์ ปี 2560 อย่างไรก็ตาม ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจของบริษัทนี้ในอดีตนาย สารัชถ์ เคยมีบริษัทนอกอาณาเขตอีกแห่งหนึ่ง คือบริษัท เอริดจ์ อินเวสต์เม้นท์ (Eridge Investments Pte Ltd)
.
ด้านนาย เพชร โอสถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัทโอสถสภา จำกัด และอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สมาชิกครอบครัวโอสถสภาซึ่งติดโผครอบครัวมหาเศรษฐีอันดับ 6 ของประเทศ ใช้บริการของไทรเด้นท์ ทรัสต์ (Trident Trust) เอเย่นต์รับจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดม่อน ฟาร์ม อิ้งค์ (Diamond Farm Inc.) ที่บริติช เวอร์จินเช่นเดียวกัน
.
สำหรับเอกสารของไทรเด้นท์ ทรัสต์ พ.ศ. 2559 ระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวว่า เพื่อใช้ในการถือครองทรัพย์สินที่เป็นเงินสดและหุ้น และใช้ถือปัญชีธนาคาร บีเอ็นพี พาริบัส สาขาสิงคโปร์ โดยมูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่จะถือโดยบริษัทอยู่ที่ 8 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ฯ (ราว 260 ล้านบาท) บริษัทนี้มีผู้อำนวยการเป็นสมาชิกในครอบครัว 4 คน คือ นาย เพชร นาง นฤมล (ลาออกพ.ศ. 2561) และบุตรชายทั้งสองคือ นายภูรี และนายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์
.
นอกจากนั้นข้อมูลไทรเด้นท์ ทรัสต์ พ.ศ. 2561 ยังระบุว่า นาย เพชร เป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทนอกอาณาเขตอีกบริษัทหนึ่งคือ ไดม่อน ฟาร์ม โกลบอล อิ้งค์ (Diamond Farm Global Inc.) ที่มีวัตถุประสงค์ในการ “ถือทรัพย์สินในทรัสต์” โดยมีบริษัท บีโอเอส ทรัสตี ลิมิดเต็ด (BOS Trustee Limited) ในสิงคโปร์เป็นทรัสตี อย่างไรก็ตามไม่มีการระบุมูลค่าของทรัพย์สินแต่อย่างใด
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #สำนักข่าวอิศรา #แพนโดราเปเปอร์ส #ตระกูลร่ำรวย #เศรษฐีไทย

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

รัฐธรรมนูญมาตรา 82 คือ สมาชิกรัฐสภาหนึ่งใน 10 เข้าชื่อ ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงกกต.ก็สามารถยื่นได้แต่เราต้องมีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง

เลขาธิการ กกต. ชี้ ต้องรับรอง ‘พิธา’ เป็นส.ส.ก่อนฟันเรื่องคุณสมบัติ เหตุไร้ช่องดำเนินการ ทำได้แต่คดีอาญา ม.151 รู้ว่าสมัครไม่ได้ยังฝืน เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ...
- Advertisement -

สั่งยุบทิ้งสมาคมฯ ‘ศรีสุวรรณ’ เหตุอ้างชื่อผู้อื่นจัดตั้ง มีสมาชิกไม่ครบ 10 คน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน ป.แพ่งและพาณิชย์ ม.81

มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียน และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่มีชื่อนายศรีสุรรณ จรรยา เป็นเลขาธิการฯ แล้ว ดังนี้ คำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ด้ามขวานไฟลุก! รองหัวหน้าประชาชาติ แจงแค่ไปร่วมงาน ไม่เอาด้วยเรื่องแยกปัตตานีเป็นรัฐอิสระ ย้ำทำได้ยาก-ประชาชนไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 จากกรณีการจัดงานเปิดตัว ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี ที่ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ”การกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี" รวมถึงมีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อร่วมแสดงความเห็นผ่านสื่อโซเชียลในประเด็น”ให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย “ จนล่าสุด หน่วยงานความมั่นคงทางทหารในพื้นที่คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

ปัตตานี เก็บภาษีได้ไม่ถึงพันล้านบาท แต่ได้งบต่อปีที่ ห้าพันล้านบาท ริอาจจะแยกไปอยู่เอง !?

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 มีรายงานว่า เฟซบุ๊กชื่อ Vee Chirasreshtha ได้โพสต์รูปภาพแต่ละจังหวัดจ่ายภาษีมากไหน? โดยเป็นข้อมูลจากกรมสรรพากร ปี พ.ศ. 2563 พร้อมข้อความระบุว่า "#ปัตตานี เก็บ #ภาษี ได้ไม่ถึง 1000 ล้านบาทแต่ได้งบประมาณปีนึงราวๆ...

Related News

รัฐธรรมนูญมาตรา 82 คือ สมาชิกรัฐสภาหนึ่งใน 10 เข้าชื่อ ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงกกต.ก็สามารถยื่นได้แต่เราต้องมีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง

เลขาธิการ กกต. ชี้ ต้องรับรอง ‘พิธา’ เป็นส.ส.ก่อนฟันเรื่องคุณสมบัติ เหตุไร้ช่องดำเนินการ ทำได้แต่คดีอาญา ม.151 รู้ว่าสมัครไม่ได้ยังฝืน เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ...

สั่งยุบทิ้งสมาคมฯ ‘ศรีสุวรรณ’ เหตุอ้างชื่อผู้อื่นจัดตั้ง มีสมาชิกไม่ครบ 10 คน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน ป.แพ่งและพาณิชย์ ม.81

มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียน และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่มีชื่อนายศรีสุรรณ จรรยา เป็นเลขาธิการฯ แล้ว ดังนี้ คำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ด้ามขวานไฟลุก! รองหัวหน้าประชาชาติ แจงแค่ไปร่วมงาน ไม่เอาด้วยเรื่องแยกปัตตานีเป็นรัฐอิสระ ย้ำทำได้ยาก-ประชาชนไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 จากกรณีการจัดงานเปิดตัว ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี ที่ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ”การกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี" รวมถึงมีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อร่วมแสดงความเห็นผ่านสื่อโซเชียลในประเด็น”ให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย “ จนล่าสุด หน่วยงานความมั่นคงทางทหารในพื้นที่คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

ปัตตานี เก็บภาษีได้ไม่ถึงพันล้านบาท แต่ได้งบต่อปีที่ ห้าพันล้านบาท ริอาจจะแยกไปอยู่เอง !?

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 มีรายงานว่า เฟซบุ๊กชื่อ Vee Chirasreshtha ได้โพสต์รูปภาพแต่ละจังหวัดจ่ายภาษีมากไหน? โดยเป็นข้อมูลจากกรมสรรพากร ปี พ.ศ. 2563 พร้อมข้อความระบุว่า "#ปัตตานี เก็บ #ภาษี ได้ไม่ถึง 1000 ล้านบาทแต่ได้งบประมาณปีนึงราวๆ...

รองแม่ทัพภาค4 ฮึ่ม! เตือนกลุ่มการเมืองในจชต.ขอแยกตัวเป็นเอกราชของปัตตานี “อย่าทำหินแตก อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าแยกแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.66 พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคสี่ และคณะทำงานของกองทัพในคณะพูดคุยสันติสุขฯที่มีพล.อ.วัลลภ รักเสนาะเป็นหน.คณะได้กล่าวระหว่างการร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ หรือสร.3 ที่มีแม่ทัพภาค4เป็นประธาน ซึ่งได้มอบหหมายให้พล.ต.ปราโมทย์ชี้แจงกับคณะสร.3 ให้เข้าใจถึงความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติสุขที่ดำเนินการอยู่ โดยในปัจจุบันได้หยุดลงชั่วคราวเพื่อรอรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง พล.ต.ปราโมทย์ ได้กล่าวในช่วงแรกถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนนักศึกษาแห่งชาติ PELAJAR BANGSA ที่มีนายอิรฟาน อูมา...

หอการค้าฯ หวั่นหากภายในส.ค.ตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้ อาจเกิดรัฐบาลเปลี่ยนขั้ว-ม็อบลงถนน ฉุดเศรษฐกิจตกต่ำ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.66 นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยผลของการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพ.ค. ว่า อยู่ที่ระดับ 55.70 จากเดิมอยู่ที่ 55 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 39 เดือนนับตั้งแต่เดือนมี.ค.63 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน

‘กลุ่ม 24 มิถุนา’ บุก กกต. จี้ให้เร่งรับรองส.ส. – ตีตกคำร้องหุ้นสื่อ ‘พิธา’ เพื่อเปิดสภาฯโหวตนายก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกลุ่ม 24 มิถุนายนประชาธิปไตย นำโดย นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นหนังสือต่อกกต. เพื่อเรียกร้องขอให้กกต.รับรองผลการเลือกตั้งทันทีและยุติการขัดขวางประชาธิปไตย โดยมองว่าการเลือกตั้ง กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง...

‘ทนายบอน’ โต้ ‘ปิยบุตร’ สร้างนิติสงครามปั่นวาทกรรม ปลุกความขัดแย้ง กลบความผิดเด็กเล่นขายของ

จากกรณีที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล งัดวาทกรรมป้อง พิธาลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล ชี้ การเมืองไทย โดน “นิติสงคราม” เล่นงาน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ทนายบอน หรือ นายณัฐนันท์...

ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม! เปิดตัวองค์กรนักศึกษาสามจังหวัดชายแดนใต้ “ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ” ว่อนใบโหวตแยกดินแดนปัตตานีเป็นรัฐเอกราช พบคนสำคัญ ‘ประชาชาติ’ เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 มีงานเปิดตัวองค์กรที่ชื่อว่า ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ หรือ เปลาจาร์ บังซา (Pelajar Bangsa) นำโดย นายอิรฟาน อูมา ดำรงตำแหน่งประธานขบวนนักศึกษาแห่งชาติ ที่ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรายงานว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นการกลับมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมของนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี หรือ...

‘ชูวิทย์’ จี้ปม ตร.หญิง กอส. ถาม 4 ปี ได้ขึ้น 8 ชั้นยศ มีผลงานอะไรเด่น? หรือหลักสูตรนี้บรรจุแต่ “ลูกคนรวย กับ น้องคนสวย”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ภาพตำรวจหญิงใช้เวลาเพียง 4 ปี จาก ส.ต.ต.เป็น ร.ต.อ. ที่กำลังเป็นดราม่าในขณะนี้ พร้อมระบุว่า ไต่เต้ารวดเร็ว น่ายกย่อง ผลงานอะไรช่วยแจงทำไมถึงพรวดพราดได้ถึง 8 ชั้นยศ ภายใน 4...

‘รังสิมันต์ โรม’รับเรื่องพร้อมชำแหละ ‘หลักสูตร กอส.’ เหตุดราม่าตำรวจหญิงเลื่อนยศฟาสต์แทร็ก

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2566 นายรังสิมันต์ โรม ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การขึ้นตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร (หลักสูตร กอส.) ว่า ตอนนี้ผมทราบปัญหาเรื่องการใช้เส้นสายผ่านหลักสูตร กอส. ของ ตร. แล้วครับ กำลังตรวจสอบ และจะตรวจสอบย้อนหลังหลายๆปีด้วยครับ

สธ.เตรียมหารือ สปสช. ถกปัญหาบริการ’บัตรทอง’เพิ่ม ทำภาระงานแพทย์ พยาบาล บุคลากรล้นมือ เล็งหมอเกษียณเข้าช่วย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการพิจารณา ซึ่งมีการจับตามองว่า ในการประชุมครั้งนี้มีการหารือประเด็นปัญหาภาระงานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะปัญหาหมอลาออก ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้ด้วยหรือไม่

การเมืองแบบประเทศกูมี!? ‘ศิธา’ เหน็บ ‘คนถือหุ้น’ ถูกตรวจสอบจะเป็นจะตาย กลัวครอบงำสื่อ แต่’คนถือปืน’ ฉีกรธน.ไม่ถูกตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2566 น.ต.ศิธา ทิวารี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “คนถือหุ้น vs. คนถือปืน” นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล คนธรรมดาเต็มขั้น ประชาชนอุตส่าห์เลือกมา ให้เป็นว่าที่นายกฯ...

‘ส.ว.ประพันธุ์’ ชี้ ‘พิธา’ กำลังตามรอย ‘ธนาธร’ คดีหุ้นสื่อ สละมรดกต้องก่อนแบ่งทรัพย์สิน ทำหลักฐานย้อนหลังพาญาติเสี่ยงคุก

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกประพันธุ์ คูณมี สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในหัวข้อเรื่อง "พิธา…กำลังเดินตามรอย…ธนาธร" มีเนื้อหาดังนี้ มีคนทำตนเป็นกุนซือกฎหมาย หวังพลิกคดีช่วยพิธา (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล) ให้รอดพ้นจากคดี"หุ้นไอทีวี" ที่กำลังกลายเป็นบ่วงรัดคอและมีโอกาสดับฝันว่าที่นายกฯ ที่กำลังแอ๊กว่าตนเป็นนายกฯไปแล้ว...

อิตาลีไฟลุก! ‘เก้า สุภัสสรา’ น้อยแต่สวยมาก หลังสวมบิกินี่สุดเซ็กซี่ นอนเล่นริมหาด

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอิตาลีต้องลุกเป็นไฟเลยทีเดียว เมื่อนักแสดงสาวสวย อย่าง "เก้า สุภัสสรา ธนชาต" ได้จัดทริปลัดฟ้าไปพักผ่อน โดยจัดเต็มแฟชั่นสุดฮอต ทั้งลุคเสื้อสายเดี่ยวตัวจิ๋วสีม่วงน่ารัก เปิดเปลือยแผ่นหลังเผยผิวขาวเซ็กซี่ หรือจะชุดบิกินี่สีฟ้าสดใส เรียกได้ว่าสวยทั้งคนทั้งวิวเลย
- Advertisement -