เริ่มแล้ว!เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับคนพิการกลุ่มออทิสติก-ผู้บกพร่องทางสติปัญญา-ดาวน์ซินโดม

0
938

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล เตรียมฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับคนพิการกลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น ผู้ป่วยจิตเวช และบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
รวมถึงคนพิการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด พก.ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 คน
.
ทั้งนี้จะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ซึ่งในรอบแรก กำหนดให้สำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป
เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่11 – 20 พ.ค.2564 ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://forms.gle/MJp1AeTqHapzwzsV7
.
ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนแล้ว ทางกระทรวงสาธารณสุข จะนัดหมายวันฉีดวัคซีนต่อไป โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนวันแรกวันที่ 28 พ.ค.นี้ ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล เวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันราชานุกูล (เขตดินแดง) โทร. 0-2248-8900 หรือ สายด่วน โทร. 0-2245-4696 (วันราชการ)
.

ThePOINT #ลงทะเบียนฉีดวัคซีน #พม. #คนพิการ #กลุ่มออทิสติก #ผู้บกพร่องทางสติปัญญา #ดาวน์ซินโดม #โควิด