โพล ชี้นโยบาย’ภูมิใจไทย’โดนใจ!!คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เชื่อมั่น’บี-พุทธิพงษ์’ยกมีผลงานไม่มีประวัติด่างพร้อย

0
242

วันนี้(28 ม.ค.) ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 2,078 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. เรื่อง “ใจคน กทม. กับ นโยบาย ภูมิใจไทย” เมื่อถามประชาชนคนกรุงเทพมหานคร ต่อ นโยบายภูมิใจไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.6 ชอบนโยบาย เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ศูนย์เครื่องฟอกไต ผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนฟรีถึงบ้าน
.
รองลงมาคือ ร้อยละ 94.0 ชอบนโยบายรักษามะเร็งฟรี ร้อยละ 93.0 ชอบ นโยบาย วัคซีน ป้องกัน ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โควิดฟรีฉีดถึงบ้าน ร้อยละ 92.9 ชอบ นโยบาย ลดรายจ่าย รถ เรือ เริ่มต้น 15 บาทตลอดวันไม่เกิน 50 บาท ร้อยละ 92.8 ชอบ นโยบาย ลดค่าไฟ ติดโซล่าร์ ลูฟฟรี ทุกครัวเรือน ร้อยละ 92.2 ชอบ นโยบาย ฟอกไตฟรี ร้อยละ 91.8 ชอบนโยบายเครื่องกรองน้ำฟรีทุกชุมชน ร้อยละ 91.7 ชอบ นโยบายลดรายจ่าย พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย ลดภาษี
.
ขณะที่ร้อยละ 91.6 ชอบ นโยบาย เพิ่มรายได้คนกรุงเทพ เปิดพื้นที่การค้าขาย กระจายรายได้เพิ่มกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวได้ 24 ชั่วโมง ร้อยละ 90.4 ชอบนโยบาย เพิ่มรายได้คนกรุงเทพ พันธบัตรรัฐบาลที่ประชาชนทั่วไปมีสิทธิก่อน ส่งเสริมการออมประกันเงินฝาก เพิ่มความมั่นคงในการออม ร้อยละ 90.2 ชอบ นโยบาย ลดรายจ่าย รถไฟฟ้า เริ่มต้น 15 บาท ตลอดสาย ไม่เกิน 40 บาท และร้อยละ 88.3 ชอบนโยบาย มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สำหรับวินรับจ้าง คันละ 6,000 บาท ตามลำดับ
.
เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนกรุงเทพมหานคร ต่อ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้แถลงข่าวนำเสนอนโยบายพรรคภูมิใจไทยให้คนกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.7 เชื่อมั่นเพราะ เคยเป็น ส.ส. กทม. รองผู้ว่าฯ กทม. มีผลงานช่วงเป็นรัฐมนตรี ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ไม่มีประวัติด่างพร้อย เป็นแกนนำต่อสู้คนโกง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ควบรวมกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ในขณะที่ ร้อยละ 43.3 ไม่เชื่อมั่น
.
ส่วนผลการประมาณการคะแนนผลการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่าพรรคภูมิใจไทยมีความเป็นไปได้จะได้คะแนนมากถึง 1,007,529 คะแนน โดยมีค่าต่ำสุดจำนวน 779,581 คะแนน และ ค่าสูงสุดจำนวน 1,235,477 คะแนน
.
ด้านดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการสำรวจ ระบุว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกเสนอออกมาจากนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ให้กับประชาชนคนกรุงเทพมหานคร กำลังได้รับการตอบรับตรงกับความต้องการของประชาชนคนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ในทุกนโยบาย โดยเฉพาะด้านสุขภาพที่เป็นจุดแข็งในภาพจำของประชาชนประการหนึ่งของ พรรคภูมิใจไทย และเมื่อวิเคราะห์วิจัยถึงความเชื่อมั่นของประชาชนคนกรุงเทพมหานคร ต่อ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้นำนโยบายพรรคภูมิใจไทยมาเสนอต่อประชาชนคนกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่เชื่อมั่น นอกจากนี้ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งมีความเป็นไปได้ว่ าพรรคภูมิใจไทยจะได้กว่า 1 ล้านคะแนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #สำนักวิจัยซูเปอร์โพล #SUPERPOLL #นโยบายกรุงเทพ #ภูมิใจไทย #พุทธิพงษ์ปุณณกันต์