- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'โอฬาร'แชร์10 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบอร์ดสสว. หลังยื่นลาออก เผยอีกมุม'บิ๊กตู่'ที่หลายคนยังไม่รู้!?

‘โอฬาร’แชร์10 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบอร์ดสสว. หลังยื่นลาออก เผยอีกมุม’บิ๊กตู่’ที่หลายคนยังไม่รู้!?

นายโอฬาร วีระนนท์ แกนนำพรรคสร้างอนาคตไทย และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อ“10 สิ่งที่ได้เรียนรู้ กับการทำหน้าที่เป็นบอร์ดส่งเสริม สสว.” ระบุว่า บันทึกความทรงจำกับการสิ้นสุดหน้าที่การเป็นบอร์ดส่งเสริม สสว. กับ หน้าที่ท้าทายบทต่อไป ตลอดระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติ ในการสนับสนุนคนตัวเล็กทั้ง SMEs และ Startup ของประเทศไทย ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เป็นต้นมา
.
จนถึงวันสุดท้ายที่ผมลงนามในใบลาออกจากตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ในวันที่ 19 เม.ย. 2565 รวมถึงได้รับความไว้วางใจ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการตรวจสอบ, สสว. ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 2564 – 19 เม.ย. 2565 นั้น ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี มีเรื่องราวต่างๆ มากมาย ที่ได้มีส่วนร่วม และเรียนรู้ ขอบันทึกส่วนหนึ่งของความทรงจำเพื่อเตือนใจตนเอง และอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ดังนี้
.
“10 สิ่งที่ได้เรียนรู้ กับการทำหน้าที่เป็นบอร์ดส่งเสริม สสว.”

1.เมื่อได้รับโอกาส จงทำมันให้ดีที่สุด
คณะกรรมการส่งเสริม ถือเป็นหนึ่งในบอร์ดสูงสุด ที่ร่วมกำหนดนโยบายของประเทศในมิติของการส่งเสริม SMEs มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 30 ท่าน เท่ากับจำนวนรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยมี

 • นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งเป็นประธานกรรมการ
 • มีรองนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นรองประธาน
 • มีรัฐมนตรีว่าการ 4 กระทรวงได้แก่ รมว.กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ปลัดกระทรวงอีก 4 กระทรวง คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้นำสูงสุดของ 4 องค์กรที่ดูแลเรื่องงบประมาณ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ, เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ประธานสภา / สมาคม หลักของประเทศ 5 องค์กรหลัก คือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคต่างๆ อีก 10 คน ในที่นี้เป็นภาคเอกชน 7 ท่าน (ผมเป็น 1 ใน 7 ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
 • ผู้อํานวยการ สสว. ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
  .
  จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงสุดของประเทศ ดังนั้นการที่เราได้รับเกียรติเข้าไป ก็แปลว่า เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่น้อยกว่าผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเช่นกัน ดังนั้นการทำการบ้าน การเตรียมข้อมูล และการกล้านำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม ที่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตน เป็นสิ่งที่เราต้องพึงรำลึก และใช้ทุกนาทีที่มีโอกาสอย่างดีที่สุดเสมอ

2.เมื่อโอกาสไม่มี ผู้สร้างเวทีต้องเป็นเราเอง

 • ในฐานะคนตัวเล็ก ที่อยู่ในเวทีใหญ่ๆ แน่นอนว่า ถ้าเทียบกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแล้ว ต่อให้เราเป็นคนที่เล็กที่สุดในวง และไม่มีโอกาสแบบเป็นทางการในการนำเสนอ แต่หากเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราต้องการนำเสนอ ว่าเป็นผลดีต่อผู้คน ธุรกิจ และสังคมในภาพรวม อย่ารีรอในการสร้างโอกาส ให้สมกับเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่เราได้รับการคัดเลือกมา และใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ

3.อย่าเสียเวลาโฆษณาตนเอง

 • การประชุมในระดับสูงนั้น เราแนะนำตัวสั้นๆ ก็เพียงพอ ไม่ต้องโฆษณาตนเองมาก เพราะทุกคนที่ถูกคัดสรรมา ล้วนมีคุณสมบัติที่มากพอ มีดีในมุมของตน เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับ และต่างถูก Screen ประวัติมาอย่างดี ดังนั้น จงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อที่ประชุมและประเทศอย่างสูงสุด จะได้รับการยอมรับกว่ามากนัก

4.เจาะลงไปที่แก่นของเนื้อหา โดยเน้นที่คุณค่าที่ผู้ฟังได้รับ

 • จงใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีคุณค่า เจาะลงไปที่เนื้อหา แต่นำเสนออย่าง High Impact ด้วยความมั่นใจ จริงใจ สั้น กระชับ มี Key word ให้คนจดจำได้ ตัดประเด็นที่ซ้ำซ้อนออกไป เหลือแต่แก่นที่เป็นหัวใจของการนำเสนอ ที่เราเชี่ยวชาญ รู้จริง และทำข้อมูลมา เพื่อต้องการให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ธุรกิจ และสังคม

5.สิ่งที่เราเห็นจากสื่อ อาจไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆ

 • อีกมุมหนึ่งที่ผมได้เห็นและเรียนรู้ จากการเข้าร่วมประชุมกับลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีของไทยนั้น ผมบอกได้จากใจว่าในทุกครั้งที่ผมมีโอกาสเข้าร่วมประชุมร่วมกันในฐานะบอร์ดส่งเสริม สสว. นายกฯ มีความตั้งใจดีจริงๆ มีการทำการบ้าน อ่านข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ตามทันเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ในหลายครั้งนายกฯ พยายามสร้างความมีส่วนร่วมให้กรรมการต่างๆ แสดงความคิดเห็น ให้เกียรติผู้อื่นอย่างเหมาะสม ไม่ได้เป็นดังภาพที่เราเห็นผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ เสมอไป ส่วนผลงานการบริหารในมิติอื่นๆ เป็นอย่างไรนั้น เราทุกคนตัดสินกันด้วยตนเองได้

6.ข้อควรระวังเมื่อเราขึ้นสู่บทบาทที่สูงขึ้น คือ “คนรอบข้าง” และ “ข้อมูลที่รายล้อม”

 • คบทุกคนได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ควรคบ, ใช้ทุกคนได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ควรใช้ เป็นสิ่งที่ควรตระหนักไว้เสมอ เมื่อเป็นคณะกรรมการระดับสูงในทุกองค์กร เราอาจไม่ได้มีเวลาในการลงไปติดตามงานทุกอย่างด้วยตนเอง ดังนั้นสิ่งที่จะมาถึงเรา ล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกส่งและกลั่นกรองมาจาก “ทีมงาน และคนรอบข้าง” เราจะรู้ได้อย่างไรว่า “ข้อมูลนั้น ถูกต้องและเหมาะสม” และมีมุมมองใด ที่สำคัญ ที่เราควรเจาะลงไป ควร Benchmark กับใคร ในหรือต่างประเทศ ใช้ตัวอะไรเป็นชี้วัด ทั้งในมุมของผลงาน การสื่อสารทั้งในองค์กรและออกสู่สังคมในวงกว้าง อะไรคือสิ่งที่สะท้อนกลับมาให้เราสามารถพัฒนา ปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม เพราะสิ่งใดที่วัดผลไม่ได้ ย่อมพัฒนาไม่ได้ และแน่นอนว่า การได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ย่อมทำให้การตัดสินใจคลาดเคลื่อนไปได้เช่นกัน

7.เรียนรู้ เพื่อพัฒนา

 • ทุกครั้งที่เราได้โอกาสในการทำงานกับผู้คนในทุกระดับ จงเรียนรู้ในทุกขณะอย่างดีที่สุด ยิ่งมีโอกาสทำงานกับคนเก่งๆ ยิ่งต้องเรียนรู้ที่จะฟัง เก็บข้อมูล บางสิ่งเราสามารถแนะนำพัฒนาได้ อย่ารีรอที่จะทำ หลายสิ่งอาจต้องรอเวลา ก็ต้องรู้จักจังหวะเวลา เร็วช้า หนัก เบา ทำงานเป็นทีมให้เป็น และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี กับผู้คนรอบข้างอยู่เสมอ

8.ไม่ใช่แค่ทำ จงสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง และมีกลยุทธ์

 • ตลอดเกือบ 2 ปีที่ได้มีโอกาสทำงานในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมฯ เราได้เห็นโครงการดีๆ มากมาย ที่ สสว. ตั้งใจทำ ส่งเสริม และได้รับการอนุมัติ ทั้งเรื่องการส่งเสริมให้ SMEs ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เพื่อเข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท, โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) ให้ SME ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่จาก Business  Development  Service Provider : BDSP ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  (co-payment)  ในสัดส่วนร้อยละ 50–80, โครงการยกระดับศักยภาพ SMEs, การสนับสนุนโครงการสินเชื่อต่างๆ ร่วมกับ SMEs D Bank และอื่นๆ อีกมากมาย
 • อย่างไรก็ตามหากเราสามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่จำนวนคนเข้าโครงการ แต่เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้คนในวงกว้าง ทั้งกลุ่มเป้าหมาย ภาคประชาชน สังคมรับรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบได้ จะยิ่งทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ SMEs และ Startup ได้มากกว่านี้อีกมาก อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมยิ่งขึ้น

9.จะทำให้ได้ผล ต้องให้ความสำคัญ ต่อเนื่อง จริงจัง และทำเป็น

 • ข้อนี้พูดถึงการทำงานใหญ่ ในภาพรวมทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ใช่แค่ สสว. หลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดี มีการดำเนินการที่ได้ผล แต่กลับไม่สามารถทำต่อเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดค่านิยม การสร้างนโยบายอย่างฉาบฉวย เน้นทำแบบ One-off ครั้งเดียวจบ ไม่ต่อเนื่อง ทำให้ขาดการพัฒนารากฐานในระยะยาว ซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง หรือบางครั้งโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติเป็นโครงการที่ดี นโยบายที่น่าชื่นชม แต่พอไปถึงการดำเนินการ กลับไม่ใช้มืออาชีพ ที่ทำเป็นในการดำเนินการ แต่กลับใช้ผู้คน หรือองค์กรที่ไม่เข้าใจ ขาดประสบการณ์ในการเนินการ หรือยึดติดกับการดำเนินการในรูปแบบเดิมๆ โดยไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย หรือเห็นแก่พรรคพวก
  .
  ทำให้นโยบายดีๆ ต้องเสียไปอย่างน่าเสียดายจริงๆ ผมเชื่อมั่นและสนับสนุนว่าประเทศนี้ควรมี “กระทรวง SMEs” จริงๆ ที่จะผลักดันนโยบายเพื่อคนตัวเล็กอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง จากมืออาชีพ ที่ทำเป็นจริงๆ และมีงบประมาณที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ โดย Benchmark กับระดับนานาชาติ และตั้งเป้าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้เป็นแนวหน้าของเอเซีย

10.อย่ายึดติดกับตำแหน่ง

 • ตำแหน่งใดๆ ที่เรามีหรือได้รับ ล้วนเป็นสิ่งสมมุติ การสิ้นสุดบทบาทใดๆ ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นความท้าทายใหม่ๆ เสมอ ไม่ว่าเราอยู่ในบทบาทใด หน้าที่ใด มีตำแหน่งหรือไม่ ไม่สำคัญ เชื่อเถอะว่า เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตทั้งของตัวเอง และประเทศไทย ไปด้วยกันได้เสมอ
  .
  สุดท้าย ขอขอบคุณ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พี่กอบ กอบศักดิ์ ภูตระกูล Kobsak Pootrakool อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ไว้วางใจในการเสนอชื่อและให้โอกาส คนตัวเล็กๆ ได้ทำหน้าที่ในบทบาทอันทรงเกียรติ และด้วยการได้รับความไว้วางใจ ย่ิงทำให้เราทำอย่างเต็มที่เสมอ
  .
  ขอบคุณลุงตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ที่มีมติ ครม. ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 อนุมัติรายชื่อดังกล่าว
  .
  ขอบคุณพี่เส้น คุณมงคล ลีลาธรรม Mongkon Leelatham ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร สสว. ที่ไว้วางใจ ให้ความรู้และโอกาสน้องชายคนนี้เสมอ ขอบคุณพี่เอก เอก ณพพงศ์ พี่มี่ Amy Chonrungsee Chalermchaikit พี่แสง แสงชัย ธีรกุลวาณิช แห่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ผสานพลังเพื่อคนตัวเล็กร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณชาวเราเหล่า DurianCorp. และ พี่ตุ๊กตา Ta Tukta ที่อดทน ติดตาม และสนับสนุน ในภารกิจเพื่อสังคม และประเทศชาติ ให้ผมได้ทำงานเต็มที่ในทุกสิ่งที่เลือกทำเสมอ
  .
  ขอบคุณพี่ๆ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน สสว.ทุกท่าน ที่ร่วมกันทำงานเพื่อ SMEs, Startup และเหล่าคนตัวเล็กของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน คือประสบการณ์อันล้ำค่า ที่เชื่อมั่นว่า จะนำมาต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งตนเอง ธุรกิจ สังคม และประเทศไทยต่อไปในอนาคต ร่วมสร้างอนาคตไทยไปด้วยกัน
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #โอฬารวีระนนท์ #พรรคสร้างอนาคตไทย #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #สสว. #ทีมสมคิด #บิ๊กตู่ #นายกฯ

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย ลุยลงพื้นที่ชุมชนหน้าวัดบุญรอดร่วมเซิ้งชาวบ้านคึกคัก ชูนโยบายดูแลคนกรุงฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวและชูนโยบายพรรค พร้อมรับฟังปัญหาของชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซ.สุขุมวิท 62 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวบ้านให้การตอบรับจำนวนมาก โอกาสนี้'มณีรัตน์'ได้แนะนำตัว พร้อมร่วมเซิ้งกับชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น.พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อาทิ...
- Advertisement -

‘ปิยบุตร’ชี้หนทาง’ทักษิณ’กลับไทยไม่ต้องติดคุก!!ไม่ต้องมีนิรโทษกรรม แนะลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา 49

นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ"กรณีคุณทักษิณ : ไม่ติดคุก ไม่นิรโทษ ต้องลบล้างผลพวงรัฐประหาร ดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรม" ระบุว่า สำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่น รายงานข่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ความว่า คุณทักษิณ ชินวัตร พร้อมกลับมาติดคุก และไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตนเอง.ประเด็นปัญหา “กลับบ้าน” ของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบสองทศวรรษ...

อัด’โทนี่’อ้างทรมานต่างแดน!!เทียบไม่ได้ชะตากรรมอดีต3รมต.ยุครัฐบาล’ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ดิ้นสู้ติดคุกแต่ตัวเองหนีไปสุขสบาย

วันนี้(25 มี.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ พร้อมกลับประเทศไทยหลังการเลือกตั้งว่า นายทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้ทุกเวลา แต่ที่ผ่านมาไม่ยอมกลับมาเอง ทั้งที่มีรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในยุครัฐบาลทักษิณ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับโทษจำคุกในคดีทุจริตที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจและคนในตระกูลชินวัตร ไม่ว่าจะเป็น นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ถูกศาลฎีกาฯ...

‘ทนายบอน’รวมไทยสร้างชาติ โต้ถูกยัดข้อกล่าวหาทิ้งพื้นที่ ซัดตอนปชช.เดือดร้อนไปมุดที่ไหน ปลุกทำการเมืองสร้างสรรค์หยุดทำลาย

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ทนายบอน เค้าทิ้งพื้นที่ เดี๋ยวขออาสามาทำงานแทนเอง ข้อกล่าวหาที่มีคนยัดให้ผมเมื่อเช้านี้ …เช้านี้มีคนของผู้สมัครท่านหนึ่ง ติดต่อไปยังประธานชุมชน ขอเอาผู้สมัครเข้าพบ แต่ขอเข้าแบบธรรมดาไม่ได้ มีแถมสับศอก (ด้วยคำพูด) ใส่ผมว่า "ทนายบอนทิ้งพื้นที่" ผู้สมัครของเค้าอาสามาทำพื้นที่แทน.ผมเรียนแบบนี้ครับ ขอให้คุณกลับไปดูแนวทางพรรคคุณให้ชัด...

Related News

‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย ลุยลงพื้นที่ชุมชนหน้าวัดบุญรอดร่วมเซิ้งชาวบ้านคึกคัก ชูนโยบายดูแลคนกรุงฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวและชูนโยบายพรรค พร้อมรับฟังปัญหาของชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซ.สุขุมวิท 62 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวบ้านให้การตอบรับจำนวนมาก โอกาสนี้'มณีรัตน์'ได้แนะนำตัว พร้อมร่วมเซิ้งกับชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น.พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อาทิ...

‘ปิยบุตร’ชี้หนทาง’ทักษิณ’กลับไทยไม่ต้องติดคุก!!ไม่ต้องมีนิรโทษกรรม แนะลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา 49

นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ"กรณีคุณทักษิณ : ไม่ติดคุก ไม่นิรโทษ ต้องลบล้างผลพวงรัฐประหาร ดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรม" ระบุว่า สำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่น รายงานข่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ความว่า คุณทักษิณ ชินวัตร พร้อมกลับมาติดคุก และไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตนเอง.ประเด็นปัญหา “กลับบ้าน” ของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบสองทศวรรษ...

อัด’โทนี่’อ้างทรมานต่างแดน!!เทียบไม่ได้ชะตากรรมอดีต3รมต.ยุครัฐบาล’ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ดิ้นสู้ติดคุกแต่ตัวเองหนีไปสุขสบาย

วันนี้(25 มี.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ พร้อมกลับประเทศไทยหลังการเลือกตั้งว่า นายทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้ทุกเวลา แต่ที่ผ่านมาไม่ยอมกลับมาเอง ทั้งที่มีรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในยุครัฐบาลทักษิณ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับโทษจำคุกในคดีทุจริตที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจและคนในตระกูลชินวัตร ไม่ว่าจะเป็น นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ถูกศาลฎีกาฯ...

‘ทนายบอน’รวมไทยสร้างชาติ โต้ถูกยัดข้อกล่าวหาทิ้งพื้นที่ ซัดตอนปชช.เดือดร้อนไปมุดที่ไหน ปลุกทำการเมืองสร้างสรรค์หยุดทำลาย

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ทนายบอน เค้าทิ้งพื้นที่ เดี๋ยวขออาสามาทำงานแทนเอง ข้อกล่าวหาที่มีคนยัดให้ผมเมื่อเช้านี้ …เช้านี้มีคนของผู้สมัครท่านหนึ่ง ติดต่อไปยังประธานชุมชน ขอเอาผู้สมัครเข้าพบ แต่ขอเข้าแบบธรรมดาไม่ได้ มีแถมสับศอก (ด้วยคำพูด) ใส่ผมว่า "ทนายบอนทิ้งพื้นที่" ผู้สมัครของเค้าอาสามาทำพื้นที่แทน.ผมเรียนแบบนี้ครับ ขอให้คุณกลับไปดูแนวทางพรรคคุณให้ชัด...

‘ทักษิณ’ประกาศพร้อมกลับมาติดคุกในไทย!!พ้อทรมานมามากพอแล้ว 16 ปีเหมือนติดคุกใหญ่ห่างครอบครัว

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเกียวโดนิวส์ของญี่ปุ่น วานนี้(24 มี.ค.) โดยระบุว่า ตนเองพร้อมที่จะกลับมารับโทษจำคุกในประเทศไทย โดยขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัว ไม่ว่า ผลการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพ.ค. นี้จะออกมาเป็นอย่างไร กำลังรอเวลาก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยในปีนี้ หลังจากใช้ชีวิตลี้ภัยในต่างประเทศมาหลายปี เพราะถูกขับออกประเทศหลังการรัฐประหารในปี 49 และออกจากประเทศไทยในปี 51 เพื่อไม่ต้องเผชิญหน้ากับโทษในคุก.“ตอนนี้ผมเหมือนติดอยู่ในคุกขนาดใหญ่มา 16 ปีแล้ว เพราะพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัว...

‘บิ๊กตู่’ลั่นเป็นสุภาพบุรุษพอ ให้อภัย!!’ศรัณย์วุฒิ’คุกเข่าขอขมาหลังเคยจัดหนักในสภา

วันนี้(24 มี.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ระบุถึงกรณีที่วานนี้(23 มี.ค.) นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีตส.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ คุกเข่าขอขมานายกรัฐมนตรี พร้อมสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ถือเป็นสัญญาณที่ดีในทางการเมืองหรือไม่ ว่า ตนเองเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้ว และเข้าใจเวลาทำงานในสภาฯ ทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วเขาก็ทำและพูดได้ทุกอย่างตามความเชื่อของเขา."เมื่อวานเขาก็มาขอโทษอะไรต่างๆเหล่านี้ ผมก็เข้าใจบทบาทในสภา เขาเป็นฝ่ายค้านก็ต้องพยายามค้านให้ได้มากที่สุด แต่มันอาจจะเกินเลยไปบ้างผมก็ให้อภัยได้...

รับไว้ไม่ได้!!’ศิริราช’คืนเงินบริจาคให้’ชูวิทย์’หลังมีครหาเอี่ยวธุรกิจสีเทา

จากกรณีที่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ“ทนายตั้ม” เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน ออกมาแฉว่านายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ รับเงินแบบ“แฉไป ไถไป” ก่อนที่ต่อมานายชูวิทย์ ยอมรับว่ามีการรับเงินจาก “สารวัตรซัว”จริง จำนวน 6 ล้านบาทเท่านั้น และได้นำไปบริจาคที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 3 ล้าน และอีก 3 ล้านบาทบริจาคที่โรงพยาบาลศิริราชนั้น.ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (24...

‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา เตรียมลงพื้นที่แนะนำตัวพร้อมรับฟังปัญหาชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ เตรียมลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวและชูนโยบายพรรค พร้อมรับฟังปัญหาของชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซ.สุขุมวิท 62 เวลา 10.00 น. และที่ตลาดสี่แยกบางนา เวลา 17.00 น. ในวันพรุ่งนี้(25 มี.ค.).ทั้งนี้'มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์'เป็นเลือดใหม่ของพรรคภูมิใจไทย มีดีกรีนักกฎหมายจาก...

‘ภูมิใจไทย’ใส่ใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!!ชูนโยบายด้านผู้พิการ หนุนสร้างพลังที่ไม่ใช่ภาระ พร้อมแก้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “คนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทย” จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอนโยบายด้านผู้พิการ ต้องการให้คนพิการมีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดีของสังคม.น.ส.อนุสรี ระบุว่า การส่งเสริมให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้...

ถึงกับอุทาน’อกอีแป้นจะแตก!!’หลังฟังเหตุผลย้ายพรรค’อดีตรัฐมนตรี’ร่วมรัฐบาล

วันนี้( 24 มี.ค.) นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า จิตสำนึก? นักการเมืองไทยย้ายเปลี่ยนพรรคไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะอยู่กันด้วยผลประโยชน์ อย่าอ้างอุดมการณ์ แต่บางคนเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล แต่เหตุผลที่ย้าย 8 ปีเศรษฐกิจพัง อกอีแป้นจะแตก ทำไมความรู้สึกช้าจัง จิตสำนึกไม่บอกให้ลาออกบ้างเลยหรือทนอยู่ได้ไง.

‘อนุทิน’ประกาศชัด!!ถ้า’ภูมิใจไทย’กวาดส.ส. เป็นอันดับ 1 พร้อมเป็นนายกฯเอง ปัดมีดีลตั้งรัฐบาลล่วงหน้า

วันนี้( 24 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ระบุถึงกรณีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า นายอนุทิน พร้อมสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ...

‘เฉลิม’ซัดแหลก!!’ประยุทธ์’รวม 9 เรื่องทำล้มเหลว หวังเป็นตัวช่วยปชช. ตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความ ว่า กราบเรียนพี่น้องประชาชน กระผม ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรคเพื่อไทย ต่อไปคงจะไม่มีเวลาเขียนข้อความลงในเฟซบุ๊ก เพราะต้องออกไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง วันนี้จึงขอเสนอความเห็นวิจารณ์การทำงานของ พล.อ. ประยุทธ์ รวม 9 ประเด็นด้วยกันที่รัฐบาลมีความบกพร่อง กล่าวคือ

ซีนใหญ่!!‘ศรัณย์วุฒิ’คุกเข่าขอขมา‘บิ๊กตู่’เคยล่วงเกินในสภา ขอย้ายซบ’รวมไทยสร้างชาติ’

วานนี้(23 มี.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคฯ ขณะที่ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีตส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ ได้เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครทสช. โดยได้ขึ้นไปรอด้านบนพรรครทสช. เนื่องจากมาไม่ทันช่วงที่พล.อ.ประยุทธ์ สวมเสื้อให้ทีมเศรษฐกิจและว่าที่ผู้สมัครส.ส..ทั้งนี้ทันทีที่นายศรัณย์วุฒิ ได้พบกับพล.อ.ประยุทธ์ นายศรัณย์วุฒิ ได้คุกเข่าขอขมา พล.อ.ประยุทธ์ ที่ก่อนหน้านี้ได้พูดในสภาด้วยการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ขณะที่นายกฯ จับมือพร้อมกล่าวกลับไปว่า “ไม่โกรธเคือง เข้าใจว่าการเมืองคือการเมือง”.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมีกระแสข่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์...

‘ณัฏฐ์ มงคลนาวิน’วอนเปิดใจทะลายกำแพงความต่าง!!พร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายดีๆ เพื่อชาวดอนเมือง

"ณัฏฐ์ มงคลนาวิน"ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่หนังสั้นแนะนำตัว พร้อมเหตุผลในการลงสนามการเมือง ในหัวข้อ "เคยมีเพื่อนรุ่นน้องถามว่า มาลงการเมืองแบบนี้ ถ้ามีคนมาบูลี่สิ่งที่พี่เป็น พี่จะโอเคมั้ย?"."ณัฏฐ์ มงคลนาวิน" ยังระบุด้วยว่า สวัสดีครับ ผมณัฏฐ์ มงคลนาวิน ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง ผมเป็นทรานส์เมนส์ครับ ทรานส์เมนส์คือตัว T ที่อยู่ใน LGBTQ...

‘ก้าวไกล’ชี้ Made in Thailand ยุค’พล.อ.เปรม’ไม่เหมาะกับปัจจุบัน!!แนะอย่ายึดติดการลงทุนในดินแดน

วันนี้(23 มี.ค.) เพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party โพสต์ข้อความว่า หมดยุค Made in Thailand ถึงเวลา Made with Thailand นโยบาย Made in Thailand ถูกใช้มาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรม...
- Advertisement -