- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'โอฬาร'แชร์10 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบอร์ดสสว. หลังยื่นลาออก เผยอีกมุม'บิ๊กตู่'ที่หลายคนยังไม่รู้!?

‘โอฬาร’แชร์10 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบอร์ดสสว. หลังยื่นลาออก เผยอีกมุม’บิ๊กตู่’ที่หลายคนยังไม่รู้!?

นายโอฬาร วีระนนท์ แกนนำพรรคสร้างอนาคตไทย และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อ“10 สิ่งที่ได้เรียนรู้ กับการทำหน้าที่เป็นบอร์ดส่งเสริม สสว.” ระบุว่า บันทึกความทรงจำกับการสิ้นสุดหน้าที่การเป็นบอร์ดส่งเสริม สสว. กับ หน้าที่ท้าทายบทต่อไป ตลอดระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติ ในการสนับสนุนคนตัวเล็กทั้ง SMEs และ Startup ของประเทศไทย ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เป็นต้นมา
.
จนถึงวันสุดท้ายที่ผมลงนามในใบลาออกจากตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ในวันที่ 19 เม.ย. 2565 รวมถึงได้รับความไว้วางใจ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการตรวจสอบ, สสว. ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 2564 – 19 เม.ย. 2565 นั้น ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี มีเรื่องราวต่างๆ มากมาย ที่ได้มีส่วนร่วม และเรียนรู้ ขอบันทึกส่วนหนึ่งของความทรงจำเพื่อเตือนใจตนเอง และอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ดังนี้
.
“10 สิ่งที่ได้เรียนรู้ กับการทำหน้าที่เป็นบอร์ดส่งเสริม สสว.”

1.เมื่อได้รับโอกาส จงทำมันให้ดีที่สุด
คณะกรรมการส่งเสริม ถือเป็นหนึ่งในบอร์ดสูงสุด ที่ร่วมกำหนดนโยบายของประเทศในมิติของการส่งเสริม SMEs มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 30 ท่าน เท่ากับจำนวนรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยมี

 • นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งเป็นประธานกรรมการ
 • มีรองนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นรองประธาน
 • มีรัฐมนตรีว่าการ 4 กระทรวงได้แก่ รมว.กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ปลัดกระทรวงอีก 4 กระทรวง คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้นำสูงสุดของ 4 องค์กรที่ดูแลเรื่องงบประมาณ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ, เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ประธานสภา / สมาคม หลักของประเทศ 5 องค์กรหลัก คือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคต่างๆ อีก 10 คน ในที่นี้เป็นภาคเอกชน 7 ท่าน (ผมเป็น 1 ใน 7 ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
 • ผู้อํานวยการ สสว. ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
  .
  จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงสุดของประเทศ ดังนั้นการที่เราได้รับเกียรติเข้าไป ก็แปลว่า เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่น้อยกว่าผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเช่นกัน ดังนั้นการทำการบ้าน การเตรียมข้อมูล และการกล้านำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม ที่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตน เป็นสิ่งที่เราต้องพึงรำลึก และใช้ทุกนาทีที่มีโอกาสอย่างดีที่สุดเสมอ

2.เมื่อโอกาสไม่มี ผู้สร้างเวทีต้องเป็นเราเอง

 • ในฐานะคนตัวเล็ก ที่อยู่ในเวทีใหญ่ๆ แน่นอนว่า ถ้าเทียบกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแล้ว ต่อให้เราเป็นคนที่เล็กที่สุดในวง และไม่มีโอกาสแบบเป็นทางการในการนำเสนอ แต่หากเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราต้องการนำเสนอ ว่าเป็นผลดีต่อผู้คน ธุรกิจ และสังคมในภาพรวม อย่ารีรอในการสร้างโอกาส ให้สมกับเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่เราได้รับการคัดเลือกมา และใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ

3.อย่าเสียเวลาโฆษณาตนเอง

 • การประชุมในระดับสูงนั้น เราแนะนำตัวสั้นๆ ก็เพียงพอ ไม่ต้องโฆษณาตนเองมาก เพราะทุกคนที่ถูกคัดสรรมา ล้วนมีคุณสมบัติที่มากพอ มีดีในมุมของตน เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับ และต่างถูก Screen ประวัติมาอย่างดี ดังนั้น จงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อที่ประชุมและประเทศอย่างสูงสุด จะได้รับการยอมรับกว่ามากนัก

4.เจาะลงไปที่แก่นของเนื้อหา โดยเน้นที่คุณค่าที่ผู้ฟังได้รับ

 • จงใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีคุณค่า เจาะลงไปที่เนื้อหา แต่นำเสนออย่าง High Impact ด้วยความมั่นใจ จริงใจ สั้น กระชับ มี Key word ให้คนจดจำได้ ตัดประเด็นที่ซ้ำซ้อนออกไป เหลือแต่แก่นที่เป็นหัวใจของการนำเสนอ ที่เราเชี่ยวชาญ รู้จริง และทำข้อมูลมา เพื่อต้องการให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ธุรกิจ และสังคม

5.สิ่งที่เราเห็นจากสื่อ อาจไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆ

 • อีกมุมหนึ่งที่ผมได้เห็นและเรียนรู้ จากการเข้าร่วมประชุมกับลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีของไทยนั้น ผมบอกได้จากใจว่าในทุกครั้งที่ผมมีโอกาสเข้าร่วมประชุมร่วมกันในฐานะบอร์ดส่งเสริม สสว. นายกฯ มีความตั้งใจดีจริงๆ มีการทำการบ้าน อ่านข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ตามทันเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ในหลายครั้งนายกฯ พยายามสร้างความมีส่วนร่วมให้กรรมการต่างๆ แสดงความคิดเห็น ให้เกียรติผู้อื่นอย่างเหมาะสม ไม่ได้เป็นดังภาพที่เราเห็นผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ เสมอไป ส่วนผลงานการบริหารในมิติอื่นๆ เป็นอย่างไรนั้น เราทุกคนตัดสินกันด้วยตนเองได้

6.ข้อควรระวังเมื่อเราขึ้นสู่บทบาทที่สูงขึ้น คือ “คนรอบข้าง” และ “ข้อมูลที่รายล้อม”

 • คบทุกคนได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ควรคบ, ใช้ทุกคนได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ควรใช้ เป็นสิ่งที่ควรตระหนักไว้เสมอ เมื่อเป็นคณะกรรมการระดับสูงในทุกองค์กร เราอาจไม่ได้มีเวลาในการลงไปติดตามงานทุกอย่างด้วยตนเอง ดังนั้นสิ่งที่จะมาถึงเรา ล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกส่งและกลั่นกรองมาจาก “ทีมงาน และคนรอบข้าง” เราจะรู้ได้อย่างไรว่า “ข้อมูลนั้น ถูกต้องและเหมาะสม” และมีมุมมองใด ที่สำคัญ ที่เราควรเจาะลงไป ควร Benchmark กับใคร ในหรือต่างประเทศ ใช้ตัวอะไรเป็นชี้วัด ทั้งในมุมของผลงาน การสื่อสารทั้งในองค์กรและออกสู่สังคมในวงกว้าง อะไรคือสิ่งที่สะท้อนกลับมาให้เราสามารถพัฒนา ปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม เพราะสิ่งใดที่วัดผลไม่ได้ ย่อมพัฒนาไม่ได้ และแน่นอนว่า การได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ย่อมทำให้การตัดสินใจคลาดเคลื่อนไปได้เช่นกัน

7.เรียนรู้ เพื่อพัฒนา

 • ทุกครั้งที่เราได้โอกาสในการทำงานกับผู้คนในทุกระดับ จงเรียนรู้ในทุกขณะอย่างดีที่สุด ยิ่งมีโอกาสทำงานกับคนเก่งๆ ยิ่งต้องเรียนรู้ที่จะฟัง เก็บข้อมูล บางสิ่งเราสามารถแนะนำพัฒนาได้ อย่ารีรอที่จะทำ หลายสิ่งอาจต้องรอเวลา ก็ต้องรู้จักจังหวะเวลา เร็วช้า หนัก เบา ทำงานเป็นทีมให้เป็น และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี กับผู้คนรอบข้างอยู่เสมอ

8.ไม่ใช่แค่ทำ จงสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง และมีกลยุทธ์

 • ตลอดเกือบ 2 ปีที่ได้มีโอกาสทำงานในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมฯ เราได้เห็นโครงการดีๆ มากมาย ที่ สสว. ตั้งใจทำ ส่งเสริม และได้รับการอนุมัติ ทั้งเรื่องการส่งเสริมให้ SMEs ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เพื่อเข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท, โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) ให้ SME ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่จาก Business  Development  Service Provider : BDSP ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  (co-payment)  ในสัดส่วนร้อยละ 50–80, โครงการยกระดับศักยภาพ SMEs, การสนับสนุนโครงการสินเชื่อต่างๆ ร่วมกับ SMEs D Bank และอื่นๆ อีกมากมาย
 • อย่างไรก็ตามหากเราสามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่จำนวนคนเข้าโครงการ แต่เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้คนในวงกว้าง ทั้งกลุ่มเป้าหมาย ภาคประชาชน สังคมรับรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบได้ จะยิ่งทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ SMEs และ Startup ได้มากกว่านี้อีกมาก อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมยิ่งขึ้น

9.จะทำให้ได้ผล ต้องให้ความสำคัญ ต่อเนื่อง จริงจัง และทำเป็น

 • ข้อนี้พูดถึงการทำงานใหญ่ ในภาพรวมทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ใช่แค่ สสว. หลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดี มีการดำเนินการที่ได้ผล แต่กลับไม่สามารถทำต่อเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดค่านิยม การสร้างนโยบายอย่างฉาบฉวย เน้นทำแบบ One-off ครั้งเดียวจบ ไม่ต่อเนื่อง ทำให้ขาดการพัฒนารากฐานในระยะยาว ซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง หรือบางครั้งโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติเป็นโครงการที่ดี นโยบายที่น่าชื่นชม แต่พอไปถึงการดำเนินการ กลับไม่ใช้มืออาชีพ ที่ทำเป็นในการดำเนินการ แต่กลับใช้ผู้คน หรือองค์กรที่ไม่เข้าใจ ขาดประสบการณ์ในการเนินการ หรือยึดติดกับการดำเนินการในรูปแบบเดิมๆ โดยไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย หรือเห็นแก่พรรคพวก
  .
  ทำให้นโยบายดีๆ ต้องเสียไปอย่างน่าเสียดายจริงๆ ผมเชื่อมั่นและสนับสนุนว่าประเทศนี้ควรมี “กระทรวง SMEs” จริงๆ ที่จะผลักดันนโยบายเพื่อคนตัวเล็กอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง จากมืออาชีพ ที่ทำเป็นจริงๆ และมีงบประมาณที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ โดย Benchmark กับระดับนานาชาติ และตั้งเป้าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้เป็นแนวหน้าของเอเซีย

10.อย่ายึดติดกับตำแหน่ง

 • ตำแหน่งใดๆ ที่เรามีหรือได้รับ ล้วนเป็นสิ่งสมมุติ การสิ้นสุดบทบาทใดๆ ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นความท้าทายใหม่ๆ เสมอ ไม่ว่าเราอยู่ในบทบาทใด หน้าที่ใด มีตำแหน่งหรือไม่ ไม่สำคัญ เชื่อเถอะว่า เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตทั้งของตัวเอง และประเทศไทย ไปด้วยกันได้เสมอ
  .
  สุดท้าย ขอขอบคุณ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พี่กอบ กอบศักดิ์ ภูตระกูล Kobsak Pootrakool อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ไว้วางใจในการเสนอชื่อและให้โอกาส คนตัวเล็กๆ ได้ทำหน้าที่ในบทบาทอันทรงเกียรติ และด้วยการได้รับความไว้วางใจ ย่ิงทำให้เราทำอย่างเต็มที่เสมอ
  .
  ขอบคุณลุงตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ที่มีมติ ครม. ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 อนุมัติรายชื่อดังกล่าว
  .
  ขอบคุณพี่เส้น คุณมงคล ลีลาธรรม Mongkon Leelatham ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร สสว. ที่ไว้วางใจ ให้ความรู้และโอกาสน้องชายคนนี้เสมอ ขอบคุณพี่เอก เอก ณพพงศ์ พี่มี่ Amy Chonrungsee Chalermchaikit พี่แสง แสงชัย ธีรกุลวาณิช แห่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ผสานพลังเพื่อคนตัวเล็กร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณชาวเราเหล่า DurianCorp. และ พี่ตุ๊กตา Ta Tukta ที่อดทน ติดตาม และสนับสนุน ในภารกิจเพื่อสังคม และประเทศชาติ ให้ผมได้ทำงานเต็มที่ในทุกสิ่งที่เลือกทำเสมอ
  .
  ขอบคุณพี่ๆ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน สสว.ทุกท่าน ที่ร่วมกันทำงานเพื่อ SMEs, Startup และเหล่าคนตัวเล็กของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน คือประสบการณ์อันล้ำค่า ที่เชื่อมั่นว่า จะนำมาต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งตนเอง ธุรกิจ สังคม และประเทศไทยต่อไปในอนาคต ร่วมสร้างอนาคตไทยไปด้วยกัน
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #โอฬารวีระนนท์ #พรรคสร้างอนาคตไทย #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #สสว. #ทีมสมคิด #บิ๊กตู่ #นายกฯ

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘ธันวา’ยก’ชัชชาติ’ชนะเลือกตั้งชอบธรรม!!ไม่เหยียดคนอื่นให้ด้อยกว่า ขออย่าหวั่นไหวตกเป็นเครื่องมือใคร

นายธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ได้ฟังคุณชัชชาติให้สัมภาษณ์ที่สวนลุมเมื่อเช้า มีนักข่าวสำนักนึง พยายามถามเสี้ยมประมาณว่า "ผลคะแนนที่ออกมาถือเป็นการสั่งสอนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลรู้ตัวว่าประชาชนไม่ศรัทธาต่อไปแล้ว ควรคืนอำนาจได้แล้วใช่หรือไม่ รวมถึงผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. ที่ฝ่ายประชาธิปไตยได้เก้าอี้เป็นจำนวนมากนั้น ก็เป็นการตอกย้ำข้อเท็จจริงดังกล่าวใช่หรือไม่".คุณชัชชาติตอบอย่างชัดเจนว่า "อย่าไปพูดอะไรแบบนั้นเลยครับ อย่าแบ่งคนออกเป็นฝ่ายๆ และอย่าถือว่าใครเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ผมพยายามเป็นผู้ว่าของคนกรุงเทพทุกคน เพื่อให้เดินหน้าไปด้วยกัน".ผมไม่ได้ถอดคำพูดมาเป๊ะๆ แต่ใจความเป็นทำนองนี้แน่นอน ต้องขอขอบคุณที่เมื่อชนะแล้วก็ไม่ได้กล่าวอ้างความชอบธรรมมาเป็นของตนเอง หรือเหยียดคนอื่นให้ด้อยกว่า แต่ยังคงอ่อนสุภาพ...
- Advertisement -

‘นายกเมืองพัทยา’ป้ายแดง!!ขอบคุณประชาชนเทคะแนนเสียงให้ ขอลุยทันทีบริหารงานต่อยกทีม

ภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยา ที่ประชาชนทยอยลงคะแนนอย่างคึกคักตลอดทั้งวันผู้มีสิทธิร่วมลงคะแนนจนถึงเวลา 17.00 น. โดยปรากฎว่าผลสรุปการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยา ผู้ที่ได้อันดับ 1 คือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กลุ่มเรารักพัทยา ด้วย 14,590 คะแนน อันดับ 2 หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร กลุ่มพัทยาร่วมใจ ที่...

‘บิ๊กตู่’เคลื่อนไหวแล้ว!!หลังผลเลือกตั้ง’ชัชชาติ’ชนะแลนด์สไลด์คว้าเก้าอี้ผู้ว่า กทม.

วันนี้(23 พ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร."นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลพร้อมร่วมทำงานกับนายชัชชาติฯ และทีมงานทุกคน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา อะไรที่เป็นผลดี มีประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร รัฐบาลพร้อมสนับสนุน ตามที่รัฐบาลเองก็มีนโยบายชัดเจนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป"นายธนกร กล่าว.นายธนกร...

‘หมอวรงค์’ชี้ผลเลือกตั้งลงโทษ 3ป.!!แลนด์สไลด์ของจริง ไล่ดูบทเรียนระบอบทักษิณเป็นข้อคิดก่อนสายไป

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ลงโทษ3ป ผลการเลือกตั้งผู่ว่ากทม.รอบนี้ คุณชัชชาติชนะแบบแลนด์สไลด์จริงๆ ผมคิดว่า พวกเราไม่ควรไปตำหนิผู้สมัครที่เราให้การสนับสนุน แต่เราควรตำหนิ 3ป. ที่ประชาชนเขาอุตส่าห์ ให้โอกาส ให้พวกท่านทำหน้าที่ แม้ท่านมาจากการรัฐประหาร ประชาชนเขาก็ให้โอกาส แทนที่ท่านจะทำหน้าที่ ในโอกาสที่ประชาชนมอบให้ แต่ท่านกลับไปเกรงอกเกรงใจกันเอง แทนที่จะเกรงใจประชาชน ปล่อยให้มีการทุจริตคอรัปชั่น.ปล่อยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ...

Related News

‘ธันวา’ยก’ชัชชาติ’ชนะเลือกตั้งชอบธรรม!!ไม่เหยียดคนอื่นให้ด้อยกว่า ขออย่าหวั่นไหวตกเป็นเครื่องมือใคร

นายธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ได้ฟังคุณชัชชาติให้สัมภาษณ์ที่สวนลุมเมื่อเช้า มีนักข่าวสำนักนึง พยายามถามเสี้ยมประมาณว่า "ผลคะแนนที่ออกมาถือเป็นการสั่งสอนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลรู้ตัวว่าประชาชนไม่ศรัทธาต่อไปแล้ว ควรคืนอำนาจได้แล้วใช่หรือไม่ รวมถึงผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. ที่ฝ่ายประชาธิปไตยได้เก้าอี้เป็นจำนวนมากนั้น ก็เป็นการตอกย้ำข้อเท็จจริงดังกล่าวใช่หรือไม่".คุณชัชชาติตอบอย่างชัดเจนว่า "อย่าไปพูดอะไรแบบนั้นเลยครับ อย่าแบ่งคนออกเป็นฝ่ายๆ และอย่าถือว่าใครเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ผมพยายามเป็นผู้ว่าของคนกรุงเทพทุกคน เพื่อให้เดินหน้าไปด้วยกัน".ผมไม่ได้ถอดคำพูดมาเป๊ะๆ แต่ใจความเป็นทำนองนี้แน่นอน ต้องขอขอบคุณที่เมื่อชนะแล้วก็ไม่ได้กล่าวอ้างความชอบธรรมมาเป็นของตนเอง หรือเหยียดคนอื่นให้ด้อยกว่า แต่ยังคงอ่อนสุภาพ...

‘นายกเมืองพัทยา’ป้ายแดง!!ขอบคุณประชาชนเทคะแนนเสียงให้ ขอลุยทันทีบริหารงานต่อยกทีม

ภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยา ที่ประชาชนทยอยลงคะแนนอย่างคึกคักตลอดทั้งวันผู้มีสิทธิร่วมลงคะแนนจนถึงเวลา 17.00 น. โดยปรากฎว่าผลสรุปการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยา ผู้ที่ได้อันดับ 1 คือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กลุ่มเรารักพัทยา ด้วย 14,590 คะแนน อันดับ 2 หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร กลุ่มพัทยาร่วมใจ ที่...

‘บิ๊กตู่’เคลื่อนไหวแล้ว!!หลังผลเลือกตั้ง’ชัชชาติ’ชนะแลนด์สไลด์คว้าเก้าอี้ผู้ว่า กทม.

วันนี้(23 พ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร."นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลพร้อมร่วมทำงานกับนายชัชชาติฯ และทีมงานทุกคน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา อะไรที่เป็นผลดี มีประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร รัฐบาลพร้อมสนับสนุน ตามที่รัฐบาลเองก็มีนโยบายชัดเจนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป"นายธนกร กล่าว.นายธนกร...

‘หมอวรงค์’ชี้ผลเลือกตั้งลงโทษ 3ป.!!แลนด์สไลด์ของจริง ไล่ดูบทเรียนระบอบทักษิณเป็นข้อคิดก่อนสายไป

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ลงโทษ3ป ผลการเลือกตั้งผู่ว่ากทม.รอบนี้ คุณชัชชาติชนะแบบแลนด์สไลด์จริงๆ ผมคิดว่า พวกเราไม่ควรไปตำหนิผู้สมัครที่เราให้การสนับสนุน แต่เราควรตำหนิ 3ป. ที่ประชาชนเขาอุตส่าห์ ให้โอกาส ให้พวกท่านทำหน้าที่ แม้ท่านมาจากการรัฐประหาร ประชาชนเขาก็ให้โอกาส แทนที่ท่านจะทำหน้าที่ ในโอกาสที่ประชาชนมอบให้ แต่ท่านกลับไปเกรงอกเกรงใจกันเอง แทนที่จะเกรงใจประชาชน ปล่อยให้มีการทุจริตคอรัปชั่น.ปล่อยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ...

‘เพื่อไทย’ปลื้ม!!นิมิตรหมายอันดีคนกทม.ไว้วางใจ ลั่นผลเลือกตั้งสะท้อนความต้องการแท้จริงของประชาชน

ช่วงค่ำวานนี้(22 พ.ค.) พรรคเพื่อไทย นำโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรค น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ( ส.ก.) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม....

‘ดร.กิตติธัช’หวังผลเลือกตั้งผู้ว่าฯทำสลิ่มตาสว่าง!!ชี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว ฝั่งแดงยังปรับตัวแก้ภาพลักษณ์

วันนี้(22 พ.ค.) ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้าน ปรัชญาการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว หากผู้มีอำนาจฝ่ายอนุรักษ์นิยม ยังคิดแบบอำนาจนิยมและรัฐราชการเก่าๆ สุดท้ายแม้แต่สถาบันสูงสุดของชาติก็จะลำบาก คนเขาสนปัญหารอบตัว เรื่องปากท้อง ซึ่งพรรคที่คุกคามสถาบันฯ เขาใช้ pain point ของคนมาเป็นจุดขายว่าจะต่อสู้เพื่อแก้ปัญหา แล้วแฝงความคิดแบบโจมตีสถาบันไปเรื่อยๆ แบบเนียนๆ...

‘ชัชชาติ’เปิดใจ!!หลังผลไม่เป็นทางการพร้อมแล้วทำงานให้คนกรุง ด้าน’อัศวิน’เซย์กู๊ดบายปิดจ๊อบทุกสนาม

วันนี้(22 พ.ค.) ภายหลังผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังปิดหีบลงคะแนนเมื่อเวลา 17.00 น. โดยมีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีคะแนนมาอันดับ 1 และทิ้งห่างคู่แข่งเป็นอย่างมากนั้น.ล่าสุด นายชัชชาติ ได้เดินทางมาถึงวอร์รูมที่สเตเดียมวัน ปทุมวัน พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ระบุว่า ตนน้อมรับ และยืนยันว่าพร้อมจะทำงานให้ทุกคนและจะทำให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เลือกหรือไม่เลือก จะไม่ทอดทิ้งและจะลงไปเจอประชาชน.ด้านนายอัศวิน ขวัญเมือง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ...

อัพเดท!!ผลการเลือกตั้งส.ก. ใครมาวินคว้าเก้าอี้มากที่สุด

อัพเดท!!ผลการเลือกตั้งส.ก. ใครมาวินคว้าเก้าอี้มากที่สุด.ความคืบหน้าผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) หลังปิดหีบลงคะแนนเมื่อเวลา 17.00 น. มีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 19.00 น. โดยคะแนนรวมเลือกตั้งส.ก. มีดังนี้ อันดับ 1 ส.ก.สังกัด พรรคเพื่อไทย 15 ที่นั่ง

เกาะติด!!ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ’ชัชชาติ’มาแรงทิ้งห่าง

เกาะติดผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) ในวันนี้ ( 22 พฤษภาคม 2565) หลังเปิดหีบลงคะแนน ตั้งแต่ เวลา 08.00 และปิดหีบใน เวลา 17.00 น. โดยมีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนไปได้ ณ เวลา 18.20 น.

‘ยิ่งลักษณ์’โพสต์หน้าเศร้า!!ครบ8ปีรัฐประหาร ภาพจำชัดวันถูกยึดอำนาจ หวังเลือกตั้งอันใกล้ฝ่ายปชต.ได้อำนาจรัฐคืน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพตัวเองสวมเสื้อสีดำพร้อมข้อความระบุว่า พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ รัฐบาลดิฉันถูกยึดอำนาจไป 8 ปีแล้ว สำหรับบางคนดูเหมือนจะนานแต่ความทรงจำช่วงนั้นยังคงชัดเจนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการออกมาประท้วงให้ยุบสภาผ่านการชัตดาวน์กรุงเทพมหานคร ปิดกั้นการทำงานของหน่วยงานราชการ.แม้ดิฉันได้คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชน แต่ก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้กลไกประชาธิปไตยทำงานเพื่อทำให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศทางการเมืองประเทศถึงทางตัน เป็นเหตุให้นำไปสู่การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ดิฉันจำได้ดีภาพที่หัวหน้าคณะรัฐประหารได้ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯเพื่อประกาศยึดอำนาจพร้อมกับบอกว่า รัฐบาลทำบ้านเมืองเสียหายจึงยึดอำนาจและจะคืนความสุขให้กับคนไทยโดยเร็ว.8 ปีผ่านไปหากคณะรัฐประหารสามารถบริหารประเทศให้มีความเจริญมั่งคั่ง ภาพจำเมื่อ 8 ปีก่อนคงจะเลือนลางลงหรือไม่มีใครนึกถึง...

ส่องลีลา!!’น้องจินนี่’ลูก’หญิงหน่อย’ขึ้นรถแห่หาเสียง ลุยกลางกรุง ขอคะแนนโค้งสุดท้ายเลือก’ศิธา’เป็นผู้ว่าฯ

"จินนี่"นางสาวยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ บุตรสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย เบสท์ พีรภัทร ลีลาปัญญาเลิศ คนรุ่นใหม่พรรคไทยสร้างไทย ร่วมกับ นายวรวุฒิ โตวิรัตน์ ผู้สมัคร ส.ก. หมายเลข 2 เขตสาทร นางสาวเมริสา มหาพล ผู้สมัคร ส.ก.หมายเลข...

ไม่กลัวทัวร์ลง!!’วัน อยู่บำรุง’ฟาดใคร?ผู้สมัครผู้ว่าฯบางคนเหมาะเป็นแค่’นักโต้วาที’ อัดคนสาดโคลน

นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.กรุงเทพ พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่า "ผู้สมัครผู้ว่าบางคน เหมาะแค่เป็นนักโต้วาทีเท่านั้น" จากนั้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้าไปแสดงความเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวโดยระบุว่า "ถ้าเป็นคนที่ผมคิด ระวังทัวร์น้อนๆมาลงอีกนะครับป๋า" จนต่อมานายวัน ได้ตอบกลับข้อความว่า "ผู้ว่าโซเชียล" .นอกจากนี้นายวัน ยังโพสต์ข้อความด้วยว่า"สาดโคลนใส่เค้า สาดคะแนนให้เค้าเฉย".

โซเชียลระอุ!!’วิโรจน์’เสียใจปมดราม่าคำปราศรัย’เลขาก้าวไกล’เหน็บผู้ว่าฯ-ส.ก.ไร้หัวขายฝัน

เกิดเป็นประเด็นดราม่า จากกรณีเพจเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกล โพสต์เนื้อหาการปราศรัยของนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ซึ่งกล่าวบนเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก. ในช่วงค่ำวันที่ 20 พ.ค. 2565 โดยนายชัยธวัช ปราศรัยระบุว่า "บางกลุ่ม บางฝ่าย บางพรรค มีแต่ ส.ก.แต่ไม่มี ผู้ว่าฯ กทม. ก็เหมือนไม่มีหัว มีนโยบายเต็มไปหมด จะพูดอะไรก็ได้ แต่บอกเลยว่าเป็นนโยบายขายฝัน ปฏิบัติไม่ได้ทั้งสิ้น เพราะ...

ไปให้พ้น!!’ไพศาล’ปลุกคนกรุงสั่งสอนพวกสุดโต่ง อย่าเลือกผู้ว่าฯพวกขวาจัดโหนเจ้า-ซ้ายจัดปฏิปักษ์สถาบัน

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊ก ข้อความระบุว่า ถึงเวลาชาวกรุงเทพฯ ร่วมกันสั่งสอนพวกสุดโต่ง ให้พ้นไปจากเวทีการเมือง!!!! 1 อย่าเลือกพวกขวาจัด ที่โหนเจ้าแอบอ้างว่า เป็นผู้จงรักภักดีแต่ผู้เดียว คนอื่นไม่จงรักภักดีและ เรียกร้องให้ประชาชนที่จงรักภักดีเลือกตัวเอง  นี่คือการแอบอ้างโหนเจ้า ที่สร้างศัตรูให้เจ้า และสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่สถาบัน ขอให้เชื่อมั่นเถิดว่าสถาบันอยู่เหนือการเมือง ท่านรักทุกคนทุกฝ่ายเสมอกัน!!! อย่าเลือก...

‘วิชาญ’วิเคราะห์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ชี้ทีมสื่อสารพรรคเก้าอี้ร้อนถ้าเห็นผลลัพธ์คะแนน

นายวิชาญ อาฮูยา ผู้ก่อตั้งเพจ Abhisit Vejjajiva และอดีตกรรมการสื่อสารพรรคกล้า ระบุถึงสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงโค้งสุดท้าย ว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แต่ละกลุ่มจะมีการวางยุทธศาสตร์ให้ผู้ไปใช้สิทธิไขว้เขวเบี่ยงประเด็นด้วยการชิงเหลี่ยมทางข้อมูล แต่โลกวันนี้กับ 9 ปีที่แล้วไม่เหมือนกันอีกต่อไป เนื่องจากผู้ตนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ดังนั้นการทำงานสร้างภาพก็แทบจะใช้ไม่ได้ผลเหมือนสมัยก่อน เพราะประชาชนตามทันว่าใครลงพื้นที่จริง ใครช่วยเหลือเขาจริงในช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือการช่วยประสานกับส่วนราชการ สิ่งเหล่านี้ประชาชนต่างรู้ดีว่าใครอยู่ในพื้นที่ในช่วงที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤต."วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านรั้ว หมู่บ้านจัดสรร...
- Advertisement -