ไทยซิวอันดับ2อาเซียน!!ได้รับวัคซีนโควิด-19

0
754

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,368 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 397 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 186 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว
.
สำหรับชาติอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 394.95 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (79.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 149.3 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 5ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 55,921,443 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.29%
.
ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,368 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 55,921,443 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 • เข็มแรก 33,243,525 โดส (50.2% ของประชากร)
 • เข็มสอง 21,162,251 โดส (32% ของประชากร)
 • เข็มสาม 1,515.667 โดส (2.3% ของประชากร)
  .
  ขณะที่ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 394,954,704 โดส ได้แก่
 1. อินโดนีเซีย จำนวน 149,307,298 (34.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 2. ไทย จำนวน 55,921,443 โดส (50.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 46,778,666 โดส (22.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 4. เวียดนาม จำนวน 45,496,123 โดส (35.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 5. มาเลเซีย จำนวน 44,573,891 (73.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 6. กัมพูชา จำนวน 25,493,052 โดส (79.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 7. พม่า จำนวน 12,263,702 โดส (15.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 8. สิงคโปร์ จำนวน 9,40463,581 โดส (78%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 9. ลาว จำนวน 5,144,591 โดส (41%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 10. บรูไน จำนวน 512,357 โดส (70.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
  .
  ส่วนประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 11. จีน จำนวน 2,212.96 ล้านโดส (79% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 12. อินเดีย จำนวน 915.21 ล้านโดส (33.5%)
 13. สหรัฐอเมริกา จำนวน 396.92 ล้านโดส (62%)
 14. บราซิล จำนวน 241.63 ล้านโดส (58.5%)
 15. ญี่ปุ่น จำนวน 167.45 ล้านโดส (66.3%)
  .
  ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 16. มัลดีฟส์ (98.6% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
 17. คิวบา (94.6%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala, Soberana02)
 18. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (94.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 19. อุรุกวัย (89.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 20. บาห์เรน (87.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 21. ชิลี (85.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
 22. อิสราเอล (85%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 23. กาตาร์ (84.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 24. จีน (79%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
 25. สิงคโปร์ (78%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
  .

#ThePOINT #ข่าวสังคม #อว. #วัคซีน #โควิด19 #COVID