- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง ไม่แผ่ว!!'สิงห์สยามโพล'เผย'ชัชชาติ'ยังมาวิน นั่งผู้ว่าฯกทม. ชี้กระแสการเมืองระดับชาติมีผลต่อการตัดสินใจ

ไม่แผ่ว!!’สิงห์สยามโพล’เผย’ชัชชาติ’ยังมาวิน นั่งผู้ว่าฯกทม. ชี้กระแสการเมืองระดับชาติมีผลต่อการตัดสินใจ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “สิงห์สยามโพล”คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น สิงห์สยามโพล แถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,632 คน วันที่ 21–30 เมษายน 2565 เรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 (หลังวันรับสมัคร) โดยผลการสำรวจ พบว่า

1)แนวโน้มในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการตัดสินใจเลือก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ งดออกเสียง จำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 อัศวิน ขวัญเมืองจำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อื่นๆ จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 สกลธี ภัททิยกุล จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 รสนา โตสิตระกูลจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และสุดท้ายคือ ศิธา ทิวารี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7

2) กระแสการเมืองระดับชาติมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,180 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 และเห็นว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจ จำนวน 452 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7

3) ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก นโยบายของผู้สมัคร จำนวน 1,076 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมาคือ ชื่อเสียงของผู้สมัคร จำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 อื่นๆ จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ป้ายและสื่อ จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และสุดท้ายคือ หมายเลขผู้สมัคร จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2

4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ควรสังกัดพรรคการเมืองหรืออิสระ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรอิสระ จำนวน 1,048 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 และควรสังกัดพรรคการเมือง จำนวน 584 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8

5) ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ด้วยเหตุผลใด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก นโยบายของผู้สมัคร จำนวน 1,072 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาคือ ชื่อเสียงของผู้สมัคร จำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 อื่นๆ จำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 หมายเลขผู้สมัคร จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และสุดท้ายคือ ป้ายและสื่อ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5

6) หัวคะแนนมีบทบาทต่อการโน้มน้าวการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่มีบทบาทต่อการโน้มน้าวการตัดสินใจ จำนวน 876 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 และมีบทบาทต่อการโน้มน้าวการตัดสินใจ จำนวน 756 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3
.
จากข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากึ่งหนึ่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ต่างเห็นว่า บทบาทของหัวคะแนนยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งบ่งชี้ได้ว่า การอิงอาศัยหัวคะแนนที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นผู้วางฐานคะแนนเสียงก็สามารถปรับเปลี่ยนแนวโน้มของอันดับการเลือกตั้งของผู้สมัครลำดับรองให้สามารถเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในท้ายสุดได้
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #โพล #สิงห์สยามโพล #มหาวิทยาลัยสยาม #เลือกตั้ง #ผู้ว่ากรุงเทพ

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

ด้อมส้มแทบขาดใจ ‘ผศ.ดร.อานนท์’ ชำแหละใครได้ประโยชน์จากนิรโทษฯของ ‘คณะก้าวหน้า-ก้าวไกล’

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขียนบทความบนเฟซบุ๊กเรื่อง “ธนาธร คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมทางการเมือง” มีเนื้อหาว่า พรรคก้าวไกล โดยนายชัยธวัช...
- Advertisement -

ทัวร์ลงสาวจีนดิสเครดิตไทย! ทำคอนเทนต์นุ่งสั้นเดินเที่ยวซอยนานา พร้อมย้ำว่า อันตรายมาก ห้ามผู้หญิงมาคนเดียว

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "เพจลุยจีน" โพสต์แฉพฤติกรรม ของ TikToker "สาวจีน" ซึ่งทำคลิปในระหว่างการเดินเที่ยวในซอยนานา ซึ่งโพสต์คลิปเมื่อ 5 ธ.ค.2566 พร้อมสรุปในทำนองกล่าวหาประเทศไทยอย่างรุนแรง ว่า "ฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยค่ะ เพราะอันตรายมากๆ เพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณเดินๆไปจะเจอกับคนแบบไหน" ทั้งนี้...

เทสดีสุดๆ ‘เศรษฐา’ นัดเจอทีมงานเทศกาลดนตรี EDM ระดับโลก Tomorrowland หวังจัดในไทย 10 ปี

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความว่า “แฟน ๆ EDM อยากไปเทศกาลดนตรี Tomorrowland มั๊ยครับ เมื่อคืนมีนัดทานข้าวกับทีมงาน เรารอไปสนุกกับเทศกาลระดับโลกพร้อมกันนะครับ ไม่ใช่แค่ปีเดียว แต่อาจจะถึง 10 ปีเต็มเลย”วิกิพีเดีย ระบุว่า เทศกาลทูมอร์โรว์แลนด์...

‘พิธา’ เกาะกระแสตีกิน! บุกค่าย YG ร่วมแสดงความยินดี BLACKPINK ต่อสัญญา ปลื้มมีเด็กไทยได้เดบิวต์ถึง 3 คน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะถ่ายภาพคู่กับ ยาง มินซอก (Yang Min-seok) ผู้บริหารของค่ายวายจี โดยระบุว่า “มาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment...

Related News

ด้อมส้มแทบขาดใจ ‘ผศ.ดร.อานนท์’ ชำแหละใครได้ประโยชน์จากนิรโทษฯของ ‘คณะก้าวหน้า-ก้าวไกล’

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขียนบทความบนเฟซบุ๊กเรื่อง “ธนาธร คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมทางการเมือง” มีเนื้อหาว่า พรรคก้าวไกล โดยนายชัยธวัช...

ทัวร์ลงสาวจีนดิสเครดิตไทย! ทำคอนเทนต์นุ่งสั้นเดินเที่ยวซอยนานา พร้อมย้ำว่า อันตรายมาก ห้ามผู้หญิงมาคนเดียว

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "เพจลุยจีน" โพสต์แฉพฤติกรรม ของ TikToker "สาวจีน" ซึ่งทำคลิปในระหว่างการเดินเที่ยวในซอยนานา ซึ่งโพสต์คลิปเมื่อ 5 ธ.ค.2566 พร้อมสรุปในทำนองกล่าวหาประเทศไทยอย่างรุนแรง ว่า "ฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยค่ะ เพราะอันตรายมากๆ เพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณเดินๆไปจะเจอกับคนแบบไหน" ทั้งนี้...

เทสดีสุดๆ ‘เศรษฐา’ นัดเจอทีมงานเทศกาลดนตรี EDM ระดับโลก Tomorrowland หวังจัดในไทย 10 ปี

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความว่า “แฟน ๆ EDM อยากไปเทศกาลดนตรี Tomorrowland มั๊ยครับ เมื่อคืนมีนัดทานข้าวกับทีมงาน เรารอไปสนุกกับเทศกาลระดับโลกพร้อมกันนะครับ ไม่ใช่แค่ปีเดียว แต่อาจจะถึง 10 ปีเต็มเลย”วิกิพีเดีย ระบุว่า เทศกาลทูมอร์โรว์แลนด์...

‘พิธา’ เกาะกระแสตีกิน! บุกค่าย YG ร่วมแสดงความยินดี BLACKPINK ต่อสัญญา ปลื้มมีเด็กไทยได้เดบิวต์ถึง 3 คน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะถ่ายภาพคู่กับ ยาง มินซอก (Yang Min-seok) ผู้บริหารของค่ายวายจี โดยระบุว่า “มาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment...

นักเศรษฐศาสตร์ มธ. เห็นต่าง การเเจกเงินดิจิทัลเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ใช้แอปเป๋าตังต่อเป็นประโยชน์ แนะรัฐหาวิธีให้เงินหมุนหลายรอบ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 จากรายการ 'ถลกข่าว ถลกปัญหา' ทาง THE STATES TIMES เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ได้พูดคุยกับ อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย 'ดิจิทัลวอลเล็ต' ดีจริงหรือไหม?...

“พริษฐ์” ชี้สัญญาณเตือนภัย คะแนนทดสอบ PISA 2022 เด็กไทย ลดลงต่ำสุดรอบ 20 ปี ลั่น ถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาล จะปรับหลักสูตรใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจ พริษฐ์ วัชรสินธุ – ไอติม – Parit Wacharasindhu ถึงเรื่องคะแนนทำสอบ PISA 2022 ของเด็กไทย ความว่า...

ร่วมไว้อาลัย ‘ณัฐภาณุ นพคุณ’ รองโฆษกกระทรวงต่างประเทศ อดีตรองโฆษก ศบค.ภาคภาษาอังกฤษ หลังเสียชีวิตเเพราะอาการป่วยมานาน

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2566 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะอดีต โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อาลัยต่อการจากไปของ นายณัฐภาณุ นพคุณ หรือ รองฯ นิ้ง รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะ...

‘ท่านอ้น’ ถึงประเทศไทยวันนี้ ทำภารกิจวันพ่อ กลับไทยครั้ง 2 ในรอบปี พำนัก 14 วัน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 หลังจากที่ “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสคนที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเดินทางกลับแผ่นดินเกิดเป็นครั้งแรกในรอบ 27 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ มีกำหนดเดินทางมาประเทศไทย...

‘วิโรจน์’ เดือด เหน็บหมูกระทะไม่ใช่ซอฟต์เพาเวอร์ แนะแก้ค้าบริการเด็ก-จีนเทา-ติดสินบน หวั่น กลายเป็นฮับมาเฟียโลก

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) แชร์ข่าว พร้อมทวิตข้อความผ่าน x กรณีสื่อเยอรมันตีแผ่กระบวนการค้ามนุษย์ไทย ที่ผู้ต้องหาจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ว่า “1) ค้าบริการเด็ก 3)...

‘แก้วสรร’ หวดแรง! Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก กรุณาอย่าฟุ้งซ่านลามปามวัฒนธรรมของผู้คนในบ้านนี้เมืองนี้ ที่จะสาดน้ำทั้งเดือน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระ ออกบทความในรูปถาม- ตอบ เรื่อง Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก มีเนื้อหาว่า ถาม Soft Power คืออะไรครับ...

ทำไมไม่เคยพูดถึงสุราคนไทย!? ‘ช่อ พรรณิการ์’ หวังเพื่อไทยคงจุดยืนโหวต ‘สุราก้าวหน้า’ เปิดช่องทางรายย่อยเกิดใหม่

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมวงเสวนาภายในงาน “ก้าวไปกับคนรักเหล้าเบียร์ ครั้งที่ 1” ที่จัดร่วมกันโดยสมาคมสุราท้องถิ่นไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์ และบริษัท ส้มจี๊ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีการพูดคุยถึงอนาคตอุตสาหกรรมสุราของผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...
- Advertisement -