- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง ไม่แผ่ว!!'สิงห์สยามโพล'เผย'ชัชชาติ'ยังมาวิน นั่งผู้ว่าฯกทม. ชี้กระแสการเมืองระดับชาติมีผลต่อการตัดสินใจ

ไม่แผ่ว!!’สิงห์สยามโพล’เผย’ชัชชาติ’ยังมาวิน นั่งผู้ว่าฯกทม. ชี้กระแสการเมืองระดับชาติมีผลต่อการตัดสินใจ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “สิงห์สยามโพล”คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น สิงห์สยามโพล แถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,632 คน วันที่ 21–30 เมษายน 2565 เรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 (หลังวันรับสมัคร) โดยผลการสำรวจ พบว่า

1)แนวโน้มในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการตัดสินใจเลือก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ งดออกเสียง จำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 อัศวิน ขวัญเมืองจำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อื่นๆ จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 สกลธี ภัททิยกุล จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 รสนา โตสิตระกูลจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และสุดท้ายคือ ศิธา ทิวารี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7

2) กระแสการเมืองระดับชาติมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,180 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 และเห็นว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจ จำนวน 452 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7

3) ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก นโยบายของผู้สมัคร จำนวน 1,076 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมาคือ ชื่อเสียงของผู้สมัคร จำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 อื่นๆ จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ป้ายและสื่อ จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และสุดท้ายคือ หมายเลขผู้สมัคร จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2

4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ควรสังกัดพรรคการเมืองหรืออิสระ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรอิสระ จำนวน 1,048 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 และควรสังกัดพรรคการเมือง จำนวน 584 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8

5) ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ด้วยเหตุผลใด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก นโยบายของผู้สมัคร จำนวน 1,072 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาคือ ชื่อเสียงของผู้สมัคร จำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 อื่นๆ จำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 หมายเลขผู้สมัคร จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และสุดท้ายคือ ป้ายและสื่อ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5

6) หัวคะแนนมีบทบาทต่อการโน้มน้าวการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่มีบทบาทต่อการโน้มน้าวการตัดสินใจ จำนวน 876 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 และมีบทบาทต่อการโน้มน้าวการตัดสินใจ จำนวน 756 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3
.
จากข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากึ่งหนึ่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ต่างเห็นว่า บทบาทของหัวคะแนนยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งบ่งชี้ได้ว่า การอิงอาศัยหัวคะแนนที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นผู้วางฐานคะแนนเสียงก็สามารถปรับเปลี่ยนแนวโน้มของอันดับการเลือกตั้งของผู้สมัครลำดับรองให้สามารถเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในท้ายสุดได้
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #โพล #สิงห์สยามโพล #มหาวิทยาลัยสยาม #เลือกตั้ง #ผู้ว่ากรุงเทพ

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘สร้างอนาคตไทย’แสดงจุดยืนยึดกฎหมายเลือกตั้ง!! ย้ำ กกต.ต้องเที่ยงธรรมและเป็นกลาง อย่ามีนัยยะการเมืองแอบแฝง

วันนี้(24 กันยายน 2565) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพฯ พร้อมด้วย น.อ.บัญชาพล อรัณยะนาค ผู้ประสานงานเขตสายไหม และทีมงานสร้างอนาคตไทย ได้ลงพื้นที่  ตลาดเคหะออเงิน และชุมชนเลียบคลองหกวา เขตสายไหม.นายสุรนันทน์ กล่าวว่า วันนี้นอกจากจะมาพบปะพ่อค้าแม่ค้าและรับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงเดือดร้อนเรื่องปัญหาปากท้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เราได้มาแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายต่างๆ ของพรรค โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ...
- Advertisement -

‘อุตตม’เตือน!!สถิติเงินบาทอ่อนตัวรอบ16 ปี กระทบศก.ประเทศที่เปราะบาง แนะรัฐกำหนดนโยบายชัดเจนเหมาะสมสถานการณ์

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุว่า จากกรณีเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วแตะระดับกว่า 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติอ่อนตัวในรอบ 16 ปี เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ เพราะสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศที่ยังเปราะบาง และการฟื้นตัวที่ยังเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงในหลายๆด้าน โดยไม่ควรมองเพียงว่าการอ่อนค่าของเงินบาท สืบเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสำคัญ และหวังว่าสถานการณ์เงินบาทจะผ่อนคลายมีเสถียรภาพด้วยตัวเองในอนาคต เพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจด้วย.ทั้งนี้การที่เงินบาทอ่อนตัวลงเป็นผลดีต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบมากต่อการนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร...

ไวมากจนต้องชม!!’สมชัย’โพสต์ป้ายหาเสียงพรรค’สมคิด’หายวับไปกับตา หลังกกต.ออกประกาศระเบียบ

ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการขึ้นป้ายหาเสียง ทำให้พรรคสร้างอนาคตไทย ซึ่งขึ้นบิลลอร์ดขนาดใหญ่ภาพนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค ไปก่อนหน้านี้ได้ทำการปลดป้ายดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยนั้น.ล่าสุด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ไวมาก จนต้องชม พรรคสร้างอนาคตไทย ของ คุณสมคิด เอาผ้าขาวมาคลุมป้ายหาเสียง ที่มีขนาดเกินกว่าที่...

ทึ่ง!!ผลโพลชี้ คนกรุงฯส่วนใหญ่พอใจมากที่สุด การแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

วันนี้(24 ก.ย.) กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน จำนวน 1,203 คน พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 มีปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดน้ำท่วม โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 48.5 เกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก ส่วนร้อยละ 4.3 เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัยมา...

Related News

‘สร้างอนาคตไทย’แสดงจุดยืนยึดกฎหมายเลือกตั้ง!! ย้ำ กกต.ต้องเที่ยงธรรมและเป็นกลาง อย่ามีนัยยะการเมืองแอบแฝง

วันนี้(24 กันยายน 2565) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพฯ พร้อมด้วย น.อ.บัญชาพล อรัณยะนาค ผู้ประสานงานเขตสายไหม และทีมงานสร้างอนาคตไทย ได้ลงพื้นที่  ตลาดเคหะออเงิน และชุมชนเลียบคลองหกวา เขตสายไหม.นายสุรนันทน์ กล่าวว่า วันนี้นอกจากจะมาพบปะพ่อค้าแม่ค้าและรับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงเดือดร้อนเรื่องปัญหาปากท้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เราได้มาแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายต่างๆ ของพรรค โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ...

‘อุตตม’เตือน!!สถิติเงินบาทอ่อนตัวรอบ16 ปี กระทบศก.ประเทศที่เปราะบาง แนะรัฐกำหนดนโยบายชัดเจนเหมาะสมสถานการณ์

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุว่า จากกรณีเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วแตะระดับกว่า 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติอ่อนตัวในรอบ 16 ปี เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ เพราะสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศที่ยังเปราะบาง และการฟื้นตัวที่ยังเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงในหลายๆด้าน โดยไม่ควรมองเพียงว่าการอ่อนค่าของเงินบาท สืบเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสำคัญ และหวังว่าสถานการณ์เงินบาทจะผ่อนคลายมีเสถียรภาพด้วยตัวเองในอนาคต เพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจด้วย.ทั้งนี้การที่เงินบาทอ่อนตัวลงเป็นผลดีต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบมากต่อการนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร...

ไวมากจนต้องชม!!’สมชัย’โพสต์ป้ายหาเสียงพรรค’สมคิด’หายวับไปกับตา หลังกกต.ออกประกาศระเบียบ

ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการขึ้นป้ายหาเสียง ทำให้พรรคสร้างอนาคตไทย ซึ่งขึ้นบิลลอร์ดขนาดใหญ่ภาพนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค ไปก่อนหน้านี้ได้ทำการปลดป้ายดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยนั้น.ล่าสุด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ไวมาก จนต้องชม พรรคสร้างอนาคตไทย ของ คุณสมคิด เอาผ้าขาวมาคลุมป้ายหาเสียง ที่มีขนาดเกินกว่าที่...

ทึ่ง!!ผลโพลชี้ คนกรุงฯส่วนใหญ่พอใจมากที่สุด การแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

วันนี้(24 ก.ย.) กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน จำนวน 1,203 คน พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 มีปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดน้ำท่วม โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 48.5 เกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก ส่วนร้อยละ 4.3 เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัยมา...

‘สร้างอนาคตไทย’ปลดทันควัน!!บิลบอร์ด’สมคิด’หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมให้ความร่วมมือกกต.

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ กล่าวถึง กกต.ออกประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการขึ้นป้ายหาเสียงว่า กรณีป้ายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค ทางพรรคจะปลดลงก่อน แม้จะไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่รู้ว่ากฎ ระเบียบ การติดป้ายประกาศเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ถูก หรือสิ่งที่ผิด แต่จะให้ความร่วมมือกับกกต..นายสุรนันท์ ยังระบุด้วยว่า...

“อุตตม” กระตุ้น ‘รัฐบาล’ได้เวลาทำงานเชิงรุกหลังค่าเงินบาทอ่อนสุดใน รอบ 16 ปี

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย เปิดเผยว่า จากกรณีเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วแตะระดับกว่า 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติอ่อนตัวในรอบ 16 ปี เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ เพราะสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศที่ยังเปราะบาง และการฟื้นตัวที่ยังเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงในหลายๆด้าน โดยไม่ควรมองเพียงว่าการอ่อนค่าของเงินบาท สืบเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสำคัญ และหวังว่าสถานการณ์เงินบาทจะผ่อนคลายมีเสถียรภาพด้วยตัวเองในอนาคต เพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจด้วย

ผุดไอเดียเจ๋ง!!ผอ.รร.เกาะพีพี ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติฝึกคุยกับนร.ถึงห้องเรียน บรรยากาศสุดคึกคักได้เรียนกับเจ้าของภาษา

นายสมควร บายศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โพสต์วิดีโอคลิปผ่านบัญชีผู้ใช้ติ๊กต็อก @somkhoun2020 ซึ่งเป็นคลิปการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพูดคุยด้วย พร้อมระบุข้อความว่า “เปิดโอกาสฝึกฝนให้เด็กๆ กล้าพูดและฟังกับชาวต่างชาติ เมื่อพื้นที่โรงเรียนนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะ… อย่ากลัวและอายที่จะพูด… สักวันเด็กพีพี พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ 100%”.โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้เห็นถึงภาพบรรยากาศครูที่เชิญให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 คนเจ้าของภาษา เข้ามาคุยกับนักเรียนถึงในห้องเรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน...

‘สุรนันทน์’ขอกกต. เปิดกว้างทุกพรรคมีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียม-โปร่งใส ห่วงการเมืองกลับไปสู่วงจรอุบาทว์แบบเดิม!!

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ ร่วมกับนายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค ได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดดุสิดารามและตลาดบางขุนนนท์ เขตบางพลัด โดยมีนายพัลลภ ปิยะตระกูล เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่.นายสุรนันทน์ กล่าวถึงกรณีหลักเกณฑ์ 180 วันก่อนเลือกตั้ง ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนนี้ว่า เรื่องนี้ควรมีการตีความในข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้...

‘สร้างอนาคตไทย’ปักธงรบอีสาน!!จ่อขนคณะลงพื้นที่ต.ค.นี้ เร่งเครื่องเต็มที่พร้อมรับหากเกิดอุบัติเหตุการเมืองก่อนสภาครบวาระ

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ระบุถึงความพร้อมของพรรคหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนสภาครบวาระ ว่า เราพร้อมอยู่แล้ว เพราะไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีอุบัติเหตุ ต้องเร่งเต็มที่ แต่ส่วนตัวคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยุบสภาก่อน เพราะการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้.ส่วนห่วงเรื่องการเดินสายของพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงเวลานี้ อาจใช้เครื่องมือของรัฐหรือบุคลากร เพื่อชิงความได้เปรียบในทางการเมืองหรือไม่นั้น นายอุตตม กล่าวว่า ไม่ได้เป็นห่วงตรงนั้น แต่อยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้อง ใสสะอาด ไม่มีการใช้อำนาจหรือเครื่องมือของรัฐมาช่วย.เมื่อถามว่าคาดหวังพื้นที่ภาคใต้อย่างไร นายอุตตม กล่าวว่า เราให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้อย่างมาก โดยพรรคได้ไปจัดสัมมนาครั้งแรกที่อันดามัน จ.ภูเก็ต และอาจจะมีไปซ้ำ โดยจะไปทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ โดยในช่วงต้นเดือนต.ค.นี้...

‘กอบศักดิ์’จับตา!!เฟดทุบเศรษฐกิจสยบเงินเฟ้อ ชี้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าส่อลุกลามทำโลกถดถอย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ทุบเศรษฐกิจ พิชิตเงินเฟ้อ!!!ถึงจุดนี้ จากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมด จากสิ่งที่เฟดกำลังทำ คงต้องสรุปว่า เฟดตั้งใจที่จะ “ทุบเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การสยบเงินเฟ้อ” ซึ่งเป็นไม้ตายขั้นสูงสุด ที่ธนาคารกลางจะนำมาใช้ได้ เพราะถ้าฟังจากท่านประธานเฟดเมื่อวานนี้.ระหว่างช่วงแถลงข่าวและถามตอบท่านบอกว่า •...

‘ไทยสร้างไทย’ผุดแคมเปญ!!ล่า 5 หมื่นรายชื่อ ปลุกเปลี่ยนประเทศ ชงตั้งส.ส.ร.โดยประชาน ร่างรัฐธรรมนูญ

นายโภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายนรุตม์ชัย บุนนาค คณะทำงานด้านกฎหมายพรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าว ถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ โดยเปิดตัวแคมเปญ ส.ส.ร.โดยประชาชน.นายโภคิน ระบุว่า สาเหตุที่ประเทศตกต่ำ ซึ่งมาจากความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมใช้แต่อำนาจ ไม่ฟังใคร ไม่ยอมรับการมีส่วนร่วม รวมถึงระบบความเป็นเจ้าขุนมูลนาย ฟุ่มเฟือยการเล่นพวกพ้อง ไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน ชอบใช้วาทกรรมเป็นคนดี คนอื่นไม่ดี ต้องเคารพกฎหมาย ยึดหลักนิติธรรม แต่ทำตรงกันข้าม และระบบรัฐราชการที่ใหญ่โต ไร้ประสิทธิภาพ มุ่งรับใช้อำนาจนิยม ไม่ยึดโยงประชาชน สร้างกฎเกณฑ์เพื่อค้ำจุนและส่งเสริมอำนาจตัวเอง บนการกดทับประชาชน .นอกจากนี้ยังกำหนด กฎเกณฑ์ กติกา ใบอนุมัติ อนุญาตมากกว่า 1,500 ฉบับ ซึ่งมีขั้นตอนเย่นเย้อ ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน ทั้งยังเป็นบ่อเกิดสำคัญที่สุดของคอร์รัปชั่น เป็นบ่อเกิดสำคัญที่สุดของความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำ ใช้งบประมาณเพื่อตอบโจทย์ตนเอง ไม่ใช่เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน ตอบสนองกลุ่มทุนใหญ่ ทุนพรรคพวกของตน ดังนั้น เป้าหมายหลักของพรรคไทยสร้างไทย จึงประกาศว่าจะดูแลประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนแก่ เช่นการเรียนฟรีจนจบปริญาตรี ดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เกษียณแล้วมีบำนาญถ้ามีรายได้ไม่พอเพียง.นายโภคิน ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย จะขอก้าวข้ามความขัดแย้ง ความคิด และวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม สร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ เนื้อหาที่ต้องผลักดันเช่นผู้ใดยึดอำนาจ เท่ากับเป็นกบฎ ห้ามนิรโทษกรรม มีประชาชนเป็นผู้เสียหาย เป็นประเพณีการปกครองที่สำคัญที่สุด และศาลมีหน้าที่ปกป้องหลักการนี้ แม้มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ หากไม่ทำ ศาลจะเป็นผู้ซึ่งทำผิดเสียเอง ทั้งต่อกฎหมาย คำปฏิญาณและจริยธรรม.สำหรับแคมเปญของพรรคไทยสร้างไทย 1.การรณรงค์เข้าชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)  2.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายปลดล็อคใบอนุมัติ อนุญาตและขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน 3.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและยุบรวมกองทุนต่างๆ เพื่อสร้างพลังในการทำมาหากินและลดหนี้สินของประชาชน 4.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้โดยเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ การเข้าถึงตลาด และการรวมตัวเพื่อสร้างขนาดของเศรษฐกิจ (Economy of Scale) 5.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและให้คะแนนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินศักยภาพ ตลอดจนการให้รางวัล หรือลงโทษ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

‘สร้างอนาคตไทย’โชว์กึ๋น!!เปิดนโยบาย 4 โซลาร์ แก้วิกฤตค่าไฟฟ้าแพง พร้อมจี้รัฐบาลรื้อโครงสร้างพลังงานใหม่

วานนี้ (22 ก.ย.65) ที่พรรคสร้างอนาคตไทย นำโดย ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ดร.สันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค และประธานนโยบาย และนายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าพรรค และโฆษกพรรค ร่วมแถลงข่าว “ชำแหละประเด็น ค่าไฟแพง...

‘อะตอม’รับไม่ได้!!โพสต์เดือดฟาด’แม่แตงโม’ลั่นดีแล้ว​ตอนมีชีวิต​เชิดชู​พ่อ เผยดีที่ไม่เคยไหว้ให้เสียมือ

จากกรณีที่นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน แม่ของแตงโม นิดา นักแสดงสาวผู้ล่วงลับ ได้ทำสัญญาประนีประนอมกับ 6 คนบนเรือ โดยแม่แตงโม จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของคดีแพ่ง เป็นเงินสด 4 แสนบาท พร้อมแคชเชียร์เช็ค 1.6 ล้านบาท รวมเป็น 2 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการสัญญาจ่ายเงินเป็นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท...

‘สุรนันทน์’ลุยช่วยผู้ประสบอุทกภัย ย้ำถึงเวลายุบสภา!!เชื่อถ้าผู้นำมีวิสัยทัศน์ทุกปัญหาแก้ได้ ลั่นหมดเวลา3 ป.แล้ว

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย(สอท.) โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า บ่ายวันนี้ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพฯ ร่วมกับม.รว.ดำรงดิศ ดิศกุล และ น.ท. รวยลาภ เอี่ยมทอง อดีต ส.ส. กทม. ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน เขตพื้นที่ดอนเมือง ซึ่งมีพลตรีหญิงดาวใจ เจิมเจิดผล เป็นผู้ประสานงานเขต ผมได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับประชาชนในชุมชนดาวทอง และชุมชนใกล้เคียง...

“สร้างอนาคตไทย” กระทุ้ง “รัฐบาล” บริหารดูแลความเดือดร้อน ปชช. เปิด นโยบาย 4 โซลาร์ แก้วิกฤตค่าไฟฟ้าแพง สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทวงถามใครแตะเบรกโรงไฟฟ้าชุมชน

วันนี้ (22 ก.ย.65) ที่พรรคสร้างอนาคตไทย นำโดย ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ดร.สันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค และประธานนโยบาย  และนายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าพรรค และโฆษกพรรค ร่วมแถลงข่าว “ชำแหละประเด็น ค่าไฟแพง...
- Advertisement -