‘หมอแม็พ’ ขอเป็นกระบอกเสียงแทนบุคลากรสธ. ขอรัฐเร่งจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิดค้างจ่ายตั้งแต่ปีที่แล้ว

0
927

‘หมอแม็พ’ ขอเป็นกระบอกเสียงแทนบุคลากรสธ. ขอรัฐเร่งจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิดค้างจ่ายตั้งแต่ปีที่แล้ว ชูแพทย์เป็นฮีโร่คนไทยสู้วิกฤติ.ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ สมาชิกพรรคกล้า กทม. ในฐานะที่ทำงานด้านสาธารณสุข เรียกร้องให้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำงานหนักรับมือกับภัยระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่การระบาดเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว จนปีนี้ระบาดรอบ 2 และ 3 แต่บุคลากรด้านสาธารณสุขหลาย แต่ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษจนถึงตอนนี้ .

ทพ.กันตพงศ์ กล่าวว่า 15 เมษายน ปีที่แล้ว คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มเงินพิเศษรายเดือนแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีหลักเกณฑ์จ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท และผู้ที่ทำงานสนับสนุนเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท แต่ที่ได้รับฟังจากบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ตนเองรู้จัก รวมถึงการร้องเรียนผ่านเพจ “ลูกจ้างและพนักงานกระทรวง” ก็สะท้อนตรงกันว่ายังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ และยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการจ่ายเร็วๆ นี้ .”เวลาเกิดปัญหา บุคลากรด้านสาธารณสุขจะรีบไปภายใน 5 นาที แต่เรื่องเงินไม่รู้ต้องรออีกกี่ปีถึงจะได้ จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วน และเชื่อว่าจิตใจของบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน มีความพร้อมเสียสละเสมอ เป็นฮีโร่ของคนไทยทุกคน ที่จะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นี้ได้” ทพ.กันตพงศ์ กล่าว.#ThePOINT#หมอแม็พ#พรรคกล้า#กล้ากทม#โควิด