ไม่สนข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โซเชียลปล่อยเฟคนิวส์ลือรัฐประหาร! กองทัพบกแจ้งความเอาผิดแล้ว

0
838

แม้จะมีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ห้ามเสนอข่าวบิดเบือนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำให้ประชาชนสับสนหรือหวาดกลัว แต่ล่าสุดโซเชียลมีเดียก็ยังมีการแชร์ต่อข้อความ อ้างว่าผู้บัญชาการทหารบกได้ทําการรัฐประหาร โดยนํากําลังทหารเข้าควบคุมบุคคลสําคัญไว้หมดแล้ว
.
ทั้งนี้พลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ (30 ก.ค. 64) กองทัพบกตรวจสอบพบว่า ได้มีการปล่อยข่าวเผยแพร่ลงในโซเซียลมีเดีย อ้างว่าผู้บัญชาการทหารบกได้ทําการรัฐประหาร และนํากําลังทหารเข้าควบคุมบุคคลสําคัญแล้ว กองทัพบกขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าว “เป็นข่าวเท็จ” เป็นการสร้างเรื่องหวังให้เกิด ความวุ่นวายในสังคม เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ทําลายชื่อเสียงของกองทัพและรัฐบาล
.
ซึ่งขณะนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก เข้าดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย ต่อผู้ที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวแล้ว จึงขอเรียนให้ประชาชนได้รับทราบไว้ ณ โอกาสนี้
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #กองทัพบก #เฟคนิวส์ #รัฐประหาร